Każdy problem najlepiej rozwiązać dzięki współpracy

30 grudnia 2013

Wywiad z Michealem Pynerem, ekspertem w dziedzinie kreatywnych modeli biznesowych i przedsiębiorczości społecznej, współtwórcą projektu Shoreditch Trust, skierowanego do mieszkańców jednej z londyńskich dzielnic, naznaczonej strukturalnym i dziedziczonym bezrobociem oraz społecznym zaniedbaniem.

Micheal Pyner był gościem specjalnym spotkania CR Navigator i Henkel Polska „Innowacyjny potencjał różnorodności”, które odbyło się 7 listopada 2013 r.

Karta Różnorodności: Czym jest Shoreditch Trust? W jakim celu zostało założone?

Micheal Pyner: Shoreditch Trust, podobnie jak inne organizacje Trusts of Locality, jest częścią Development Trust. Powstaliśmy 1 kwietnia 2011 w wyniku fuzji Bassac i DTA, dwóch organizacji o bogatej historii. W tym czasie byłem przewodniczącym Krajowego Stowarzyszenia Development Trust. Można powiedzieć, że  przewidziałem, a nawet zaplanowałem tę fuzję.

The Settlement Movement miał swój początek we wczesnych latach 80. XIX w. i był odpowiedzią na ubóstwo i problemy socjalne na obszarach miejskich spowodowane przez industrializację. Ruch stworzył tzw. „domy osadnicze”, które oferowały usługi socjalne dla najuboższych i propagowały społeczną równość i sprawiedliwość.

W 1920 roku powstała organizacja Bassac, która początkowo nazywała się Federacją Osadnictwa Mieszkalnego. Później dwukrotnie zmieniała swoją nazwę, w 1967 roku na Brytyjskie Stowarzyszenie Osadników, a w 1978 na Brytyjskie Stowarzyszenie Osadników i Centrów Akcji Społecznych.

Głównym celem utworzonego w 1993 roku Stowarzyszenia Development Trust jest pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych oraz promowanie wspólnot mieszkaniowych. Kapitał własnościowy ma długą historię. Przez pokolenia ludzie starali się, by prawo własnościowe do gruntów i budynków, z państwa i prywatnych właścicieli przenieść na lokalną społeczność. W ten sposób dzięki kontroli mieszkańców mogą służyć wspólnemu dobru.

Przedsiębiorstwa społeczne są własnością społeczności oraz nadzorujących ich organizacji, które działają dla dobra społecznego, starając się o jak najlepsze wyniki.  Przedsiębiorstwa te działają według metod biznesowych opartych na koncepcji Potrójnej Linii Przewodniej, która mówi o równoważności wpływu na ludzi, środowisko i zysk.  Historia przedsiębiorstw społecznych sięgająca aż do czasów średniowiecznych cechów wyraźnie pokazuje, że w tego typu inicjatywach tkwi siła napędowa do zmian.

Shoreditch Trust stanowiło część ostatniego programu rządowego „New Deal for Communities”, którego celem było zaproponowanie zmian w dzielnicach i społecznościach od lat dotkniętych problemem ubóstwa. Shoreditch Trust powstało, by zmierzyć się z pytaniem, czy jakiekolwiek zmiany rzeczywiście mogą mieć miejsce. Mimo, że program rządowy zakończył się w 2010 roku, Trust nadal prowadzi swą działalność.

Co można uznać za największy sukces tego projektu?

Dla mnie największym sukcesem The Trust było pełne zaangażowanie lokalnej społeczności w proces planowania i dostarczania usług na ich własnym terenie. Powstało wiele pomniejszych inicjatyw w zakresie budownictwa, sztuki, zatrudnienia, szkoleń i przedsiębiorstw. Jednak najcenniejsze było dotarcie do ludzi. Ich aktywizacja i pokazanie, że przy pomocy naszej organizacji mogą przyczynić się do zmian we własnym środowisku.

Wiele projektów Trust jest adresowanych do kobiet. Dlaczego to właśnie do tej grupy kierowane są działania?

Jest wiele powodów, dla których głównie kobiety angażują się w różne inicjatywy. W czasie, gdy pełniłem funkcję prezesa mieliśmy kilka projektów skierowanych do kobiet, np. dotyczących śmiertelności noworodków, jednak nie skupiamy się na kobietach jako głównych odbiorcach. W naszej działalności opieramy się na różnorodności i nie wykluczamy nikogo, kto chce brać udział w projektach The Trust.

W jaki sposób przedsięwzięcia międzysektorowe sprzyjają włączeniu społecznemu?

Proces włączenia społecznego nie jest żadną tajemnicą i tak naprawdę może być zrealizowany kilkoma prostymi sposobami. Moim zdaniem każdy problem najlepiej rozwiązać dzięki współpracy. Sektory prywatny, publiczny i non profit w swojej działalności posiadają odmienne zestawy umiejętności oraz narzędzi. Dzięki połączeniu ich istnieje duże prawdopodobieństwo wypracowania zrównoważonych rozwiązań dla procesu włączenia społecznego.

Taki model współpracy zastosowaliśmy przy Shoreditch. Z jednej strony  braliśmy udział w ustaleniach lokalnych partnerstw strategicznych, a z drugiej byliśmy zaufanym partnerem dla lokalnych władz i rzetelnym propagatorem zdrowia.

Staramy się rozwijać współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami. Jesteśmy w stanie zidentyfikować problemy włączenia społecznego z perspektywy lokalnej społeczności. Poznanie wszystkich wyzwań jest trudne dla władz miasta i prawie niemożliwe dla sektora prywatnego. Wychodzimy temu naprzeciw. Dzięki temu, że codziennie stykamy się z lokalnymi społecznościami możemy zaoferować ekspertyzę 'od środka’, w czym mamy spore doświadczenie. Wraz z władzami miasta opracowujemy i wdrażamy projekty, które angażują przedsiębiorstwa w życie lokalnej społeczności.  W ten sposób dzięki sprawnej współpracy, gdzie tylko jest to możliwe tworzymy synergię pomiędzy planami strategicznymi władz miasta a polityką społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzoną przez firmy.

Więcej o  Shoreditch Trust można przeczytać tu: http://www.shoreditchtrust.org.uk