Katarzyna Siemienkiewicz – Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks pracy?

18 maja 2020

Nowa unijna dyrektywa, dotycząca równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, wymusi znaczące zmiany w polskim Kodeksie pracy. Termin na ich uchwalenie upływa 2 sierpnia 2022 roku. Polski parlament musi podjąć decyzję o ostatecznym kształcie rozwiązań wspierających ideę WLB. Czasu pozostało mało, możemy więc oczekiwać żywych dyskusji. Sporna może okazać się kwestia finansowania kosztów proponowanych świadczeń – czy poniosą je pracodawcy, budżet państwa, a może samorządy?

Przejdź do artykułu >>

W trakcie Miesiąca Różnorodności przez cały maj na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz Facebooku Karta Różnorodności udostępniane są eksperckie materiały – podcasty, wystąpienia i artykuły. Miesiąc Różnorodności to inicjatywa adresowana do przedstawicieli/ek biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami do dalszego działania.

Czytaj więcej o Miesiącu Różnorodności >>

Organizator Miesiąca Różnorodności: Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Karty Różnorodności

Partner Miesiąca Różnorodności: Henkel Polska
Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska
Patroni Miesiąca Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Patroni medialni Miesiąca Różnorodności: Polityka Forsal.pl PRoto Instytut Monitorowania Mediów – IMM Rynekpracy.org Ekonomiaspoleczna.pl CR Navigator ngo.pl pulshr.pl

Hasztag: #MiesiącRóżnorodności