Karta Różnorodności zaprasza na spektakl „Stereotape” firmy House of Skills

9 sierpnia 2023

Zapraszamy na spektakl interaktywny „Stereotape” przygotowany przez jedną z największych i najdłużej działających na polskim rynku marek szkoleniowo-doradczych House of Skills, oparty na metodzie dramy, który może pomóc zespołom we wprowadzaniu skutecznych rozwiązań w zarządzaniu różnorodnością. Uczy reagowania na sytuacje dyskryminujące – w sposób, który służy osobom ich doświadczających, jednocześnie konstruktywny wobec osoby dyskryminującej. Pokazuje, jak dbać o innych, oferując wspierający kontakt. Umożliwia uświadomienie sobie wpływu własnych zachowań na otoczenie. Jednocześnie pozwala zaobserwować i bezpośrednio doświadczyć korzyści z włączania innych.

Spektakl jest przeznaczony dla Sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz Partnerów Strategicznych FOB. Rejestracja trwa do 22 września. 

Kiedy? 10 października 2023 r. w godz. 9:30-15:00

Gdzie? Siedziba House of Skills, ul. Równoległa 9A w Warszawie 

Zgłoszenia można dokonać poniżej

Spektakl przeznaczony jest da grupy 45 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dużego zainteresowania liczba osób z jednej organizacji będzie ograniczona.

Fabuła

W spektaklu występuje pięcioro bohaterów i bohaterek, których łączą zależności służbowe. Pracują w organizacji o nazwie Stereotape. Firma przechodzi przez zmianę produktową i kulturową. Scenariusz spektaklu pokazuje, jakie konsekwencje pojawiają się na poziomie firmy i każdej osoby pracującej organizacji, gdy atmosfera w niej nasiąknięta jest zwrotami i działaniami powodującymi wykluczenie. Spektakl obnaża mechanizmy i przejawy mikroagresji i mikrouprzedzeń, które w firmie okazują się szkodliwą normą.

Spektakl interaktywny dzieli się na trzy części:

  1. W pierwszej, osoby uczestniczące obserwują losy bohaterów i bohaterek.
  2. W drugiej, zastanawiają się nad kluczowymi momentami, w których bohaterowie i bohaterki mogli zachować się w inny sposób.
  3. Trzecia część oddaje głos i wpływ publiczności. Każda z osób uczestniczących w spektaklu może bowiem zmienić losy osób pracujących w Stereotape, wcielając się w ich role. Taka osoba wskazuje sytuację w spektaklu, w której zachowałaby się inaczej. Wchodzi na scenę, zastępuje bohatera lub bohaterkę spektaklu i wpływa na bieg wydarzeń zgodnie ze swoim pomysłem. Po odegranej scenie uczestnik lub uczestniczka dostaje edukacyjną informację zwrotną i dowiaduje się, jakie zachowania budowały relację, a jakie od niej oddalały.

Udział w spektaklu „Stereotape”:

  • Ilustruje i podkreśla wagę mikronierówności i skutki ich kumulacji
  • Umożliwia obserwowanie i doświadczanie sytuacji, które są źródłem stresu dla osób należących do stygmatyzowanych grup mniejszościowych
  • Pokazuje, jak ważne jest próbowanie, a nie szukanie idealnych rozwiązań. To małe kroki robią różnicę
  • Zachęca do reagowania na przejawy dyskryminacji i wykluczenia, obniżając lęk przed taką reakcją; zwiększa odwagę do aktywnego, dobrego sojusznictwa, ukazując strefy wpływu
  • Rozwija kompetencje intra- i interpersonalne potrzebne osobie doświadczającej dyskryminacji i wykluczenia oraz świadkowi/ świadkini – rozumienie siebie i swoich emocji, odwagę w nazywaniu emocji i ich komunikowanie
  • Umożliwia osobom zarządzającym zespołami dostrzeżenie mierzalnych konsekwencji ulotnych zjawisk, które mają wpływ na osoby pracujące w organizacji, ich zespoły
  • Ujawnia skutki braku troski o różnorodność w organizacji, pokazując korzyści z tworzenia kultury organizacji wspierającej różnorodność, równość i włączenie

Spektakl interaktywny – jak to działa?

Spektakl interaktywny „Stereotape” wychodzi poza samo fantazjowanie na temat tego, „co by było gdyby”. Każda z osób uczestniczących w spektaklu może bowiem zmienić losy osób pracujących w Stereotape, wcielając się w ich role. Taka osoba wskazuje sytuację w spektaklu, w której zachowałaby się inaczej. Formuła doświadczenia zachęca do rozmów i refleksji na temat tego, co się wydarzyło, które interwencje widzo-aktorów i aktorek miały największy wpływ na zmianę, jakie reakcje i emocje wywołały. W bezpiecznym środowisku, bez konsekwencji biznesowych, spektakl tworzy przestrzeń do refleksji, o co warto zadbać i co zmienić, aby organizacja wspierała a nie odrzucała; włączała a nie wykluczała.

Zgłoszenia

Artykuł: https://www.houseofskills.pl/pl/strefawiedzy/blog/spektakl-interaktywny-stereotape-nowosc-w-house-of-skills-promujaca-roznorodnosc-rownosc-i-wlaczenie/