Karta Różnorodności z wyróżnieniem

26 października 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako koordynator Karty Różnorodności w Polsce, otrzymało wyróżnienie za przygotowanie i promowanie inicjatyw z zakresu diversity & inclusion. Wyróżnienie przyznała redakcja 50. edycji Raportu CSR.

22 października wraz z „Gazetą Finansową” ukazała się 50. edycja Raportu CSR. Tym razem w gronie wyróżnionych znalazło się Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nagrodzone za realizowanie inicjatyw w ramach Karty Różnorodności. W kwartalniku ukazała się także rozmowę z Marzeną Strzelczak, prezeską, dyrektorką generalną FOB, kierującą również pracami Karty Różnorodności w Polsce.

– Karta Różnorodności to inicjatywa, która zdecydowanie przyjęła się na gruncie polskim. Jednak skala wyzwań, przed którymi stoją obecnie pracodawcy, związanych chociażby z koronakryzysem, sprawia, że nie możemy osiadać na laurach. Jeśli chcemy w sposób odpowiedzialny odbudować gospodarkę oraz postawić na zrównoważony rozwój i spójność społeczną, to musimy zadbać o to, by nie zostawić nikogo w tyle. Słowem: musimy postawić na strategiczne zarządzanie różnorodnością – mówi Marzena Strzelczak.

Publikacja dostępna jest także online tutaj >>