Karta Różnorodności wspiera przedsiębiorców w zarządzaniu zespołem

5 lutego 2015

Umiejętność tworzenia i zarządzania zespołem składającym się z różnorodnych pracowników staje się coraz istotniejsza. Pracodawców wspiera w tym zakresie ogólnoeuropejski projekt Karta Różnorodności, który jest obecny także w Polsce. Jego skuteczność pokazują badania „Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014)”, których wyniki opublikowano w końcówce ubiegłego roku.

Badanie pokazuje opinie 1826 podmiotów, stanowiących 26% spośród ponad 7100 firm, organizacji pozarządowych i instytucji, będących sygnatariuszami 11 europejskich Kart Różnorodności. Podmioty te zatrudniają w sumie ponad 13,6 mln pracowników. W Polsce na pytania odpowiedziało 84%  spośród 99 firm, które we wrześniu ubiegłego roku były sygnatariuszami dokumentu. Badanie wyraźnie wskazuje, że sygnatariusze Karty Różnorodności dostrzegają jej pozytywny wpływ na rozwój procesu zarządzania zasobami ludzkimi – tak twierdzi w Polsce aż 95% ankietowanych, podobnie uznają firmy w całej Europie. W naszym kraju został on uznany za średni i oceniony na 3.13 w pięciostopniowej skali.

69% polskich sygnatariuszy Karty Różnorodności za swój priorytet w procesie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy uznaje równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 54% – zatrudnienie i aktywizację osób młodych, 47% – wykorzystanie potencjału najstarszych pracowników, a 44% – osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania związane z zarządzaniem osobami o różnym pochodzeniu etnicznym, osobami nieheteroseksualnymi i osobami transpłciowymi są traktowane jako priorytetowe przez mniejszą liczbę przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, które podpisały dokument.

– Badanie pokazuje, że przedsiębiorstwa dostrzegają liczne korzyści płynące z zarządzania różnorodnością. W tym momencie najważniejsze są niewątpliwie kwestie wizerunkowe, synergia z realizowaną na co dzień strategią CSR, a także wpływ zarządzania różnorodnością na większe zrozumienie i akceptację w ramach zespołów, co łączy się bezpośrednio z kreatywnością. Dla nas, koordynatorów Karty Różnorodności, ważne są także małe sukcesy sygnatariuszy dokumentu – takie jak przeszkolenie pracowników małej firmy ze sposobów redukcji stereotypów czy zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym i wykorzystanie ich doświadczenia. – mówi Ewa Leśnowolska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, menedżerka Karty Różnorodności w Polsce.

Korzyści te nie byłyby jednak możliwe bez konkretnych działań podejmowanych przez sygnatariuszy. Jak pokazuje badanie, 88% widzi wpływ zarządzania różnorodnością na całą kulturę organizacyjną, 81% włączyło tę tematykę do swojej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 66% przedsiębiorstw, organizacji i instytucji udało się zaangażować w ten proces interesariuszy wewnętrznych. Firmy podjęły także między innymi działania mające poprawić równowagę między życiem prywatnym i zawodowym swoich pracowników oraz wdrożyły narządzania pozwalające lepiej zarządzać procami HR.

Karta Różnorodności jest obecna w Polsce od 3 lat i skupia ponad 100 pracodawców. Stała się dla nich ważnym elementem gromadzenia wiedzy, świadomości i kompetencji, pomagającym budować wartość firmy w oparciu o różnorodnych pracowników. Działania na tym polu wymagają jednak dalszej intensyfikacji. Wiąże się to z wyzwaniami, jakie w najbliższym czasie staną przed pracodawcami – starzeniem społeczeństwa czy koniecznością dostosowania się do potrzeb pracowników do tej pory nieobecnych na rynku pracy.

Badanie w języku angielskim dostępne jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Badanie w języku Polskim będzie dostępne 13 lutego na stronie kartaroznorodnosci.pl.