Karta Różnorodności włącza się w obchody 100lecia praw wyborczych kobiet w Polsce

14 lutego 2018

6 lat temu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) we współpracy z Partnerami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną powołało do życia Polską odsłonę europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności. Jej ideą jest wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodność. Dzisiaj, w dniu urodzin Karty ogłoszone zostały plany działań przewidzianych w projekcie na ten rok. Działania realizowane pod hasłem i z motywem przewodnim „1918 -2018 Od praw wyborczych do równych szans”, dotyczyć będą wyrównywania szans wszystkich grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa realizowana obecnie w 19 krajach Unii Europejskiej. Organizacje podpisujące Kartę deklarują wolę przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Od 2012 roku Karta Różnorodności obecna jest w Polsce, jako pierwszym kraju w Europie Środkowo-wschodniej, gdzie jej działania koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a opiekunem projektu jest Firma Orange Polska.

 

Okolicznościowe logo Karty z okazji 100lecia praw wyborczych kobiet w Polsce

Rok dla równych szans

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności. W roku 2017 takim tematem było zarządzanie wiekiem w miejscu pracy. Tegoroczna aktywność w ramach projektu będzie poświęcona wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Ma to związek z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku.

– Kobiety w naszym kraju są wciąż największą grupą narażaną na dyskryminację, a 100-lecie przyznania im praw wyborczych  jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę pracodawców i opinii publicznej na to jak ważne społecznie i ekonomicznie jest budowanie otwartych organizacji, dających równe szanse każdemu pracownikowi, gdzie każdy ma szansę czuć się doceniany i potrzebny. Niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej czy stopnia niepełnosprawności. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Od początku działania projektu Karta Różnorodności podkreślamy i przekonujemy pracodawców, że ich firmy i polską gospodarkę może wzmocnić wykorzystanie potencjału grup narażonych na wykluczenie. Nie tylko kobiet, ale osób w wieku 55-64 czy osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że planowane w tym roku działania Karty przekonają kolejnych pracodawców, że wykorzystanie tego kapitału może być siłą współczesnych organizacji. – dodała Marzena Strzelczak

1918 – 2018 od praw wyborczych do równych szans 

Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija właśnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze. W związku z tą druga rocznicą największe wydarzenie w ramach Karty Różnorodności odbędzie się w tym roku w listopadzie i poświęcone będzie przede wszystkim kobietom. Konferencja, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych.

Wyrównywaniu szans w miejscu pracy, ale w szerszym aspekcie, z uwzględnieniem wszystkich grup narażonych na dyskryminację, poświęcony będzie także, piąty już, Ogólnopolski Dzień Różnorodności, który odbędzie się tradycyjnie pod koniec maja.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

  • publikacja poświęcona dobrym praktykom firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz w kontekście konieczności raportowania nt polityk różnorodności
  • wydanie gry planszowej „Łączy nas różnorodność” ułatwiającej szkolenia i budowanie zrozumienia dla różnorodności w miejscu pracy;
  • V Ogólnopolski Dzień Różnorodności pod hasłem „1918 – 2018 – Od praw wyborczych do równych szans”;
  • Konferencja pt. „Stulecie praw wyborczych Kobiet – 100 lat drogi do równych szans”
  • cykliczne badanie Karty Różnorodności dotyczące działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością przez pracodawców w Polsce.

O Karcie Różnorodności

Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzianego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Od czasu zainicjowania działań Karty Różnorodności w naszym kraju odbyły się już cztery edycje Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno – networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności. W ramach programu wydawane są także publikacje, zawierające wyniki badań i opinie ekspertów w zakresie zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania równości w miejscu.  Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest 210 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 6 samorządów.

Piąte urodziny Karty Różnorodności >>

Opiekunem projektu Karta Różnorodności od sześciu lat jest Orange Polska.

źródło: informacja własna