Karta Różnorodności – przeprowadzka i nowe logo

21 kwietnia 2016

Po czterech latach od uruchomienia Kartę Różnorodności czekają zmiany – inicjatywa zyskuje nowe logo i stronę internetową. Dzięki nowej grafice Karta będzie lepiej kojarzona z koordynującym ją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a wszystkie informacje na temat projektu będą łatwo dostępne na oficjalnej stronie Stowarzyszenia oraz pod dotychczasowym adresem www.kartaroznorodnosci.pl.

karta-roznorodnosci-logoKarta Różnorodności to, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, europejska inicjatywa na rzecz promocji i upowszechniania polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Od 2012 roku tekst Karty w Polsce podpisało blisko 130 sygnatariuszy. Tym samym, polskie firmy znalazły się w gronie 7 tysięcy innych, z 15 krajów Europy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi tworząc przyjazne, włączające miejsca pracy.

Pod koniec marca 2016 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu, aby wzmocnić markę Stowarzyszenia i zwiększyć rozpoznawalność swoich programów, inicjatyw i projektów, zaczęło wprowadzać nowe uspójnione logotypy. Jedną ze zmienionych grafik jest też logo Karty Różnorodności, który ściśle nawiązując do logo organizacji, przy równoczesnym zachowaniu obowiązującej do tej pory kolorystyki, zapewnia utrzymanie ciągłości wizerunkowej programu i lepsze identyfikowanie go jako działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

To jednak nie koniec zmian. Już od czwartku 22 kwietnia zacznie działać nowa strona internetowa projektu. Od teraz wszystkie informacje na temat CSR i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy będą dostępne na oficjalnej witrynie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, chociaż adres internetowy Karty Różnorodności pozostaje bez zmian www.kartaroznorodnosci.pl. Będzie tu można znaleźć wszystkie, poświęcone inicjatywie aktualności, artykuły eksperckie i publikacje oraz informacje na temat możliwości przystąpienia do programu. Na stronie dostępna też będzie baza interesujących linków odnoszących się do materiałów poruszających zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, mobbingowi i promujących różnorodność w miejscu pracy.

W razie wszelkich dodatkowych pytań dotyczących Karty Różnorodności, możliwości przystąpienia do inicjatywy oraz obecnych i planowanych działań zapraszamy do kontaktu z Dyrektorką Generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzeną Strzelczak marzena.strzelczak@fob.org.pl.

Pobierz nowe logo Karty Różnorodności.