Karta Różnorodności podczas międzynarodowej konferencji Management 2012

1 czerwca 2012

W dniach 28-29 maja 2012 odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2012 „Odpowiedzialne zarządzanie” organizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło konferencję patronatem.

Wśród tematów poruszanych podczas konferencji były: Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Zrównoważony rozwój i zapewnienie trwałego sukcesu organizacji, Społeczna odpowiedzialność jako element strategii biznesowej, Corporate governance,  Budowanie relacji z interesariuszami, Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem, Partnerstwo publiczno – prywatne, Edukacja odpowiedzialnych menedżerów.

Podczas wydarzenia prezentację pt. Karta Różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie zaprezentowała Magdalena Andrejczuk, koordynatorka projektu Karta Różnorodności w Polsce z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem konferencji była dyskusja nad współczesnymi problemami zarządzania przedsiębiorstwem wynikającymi z aktualnych warunków prowadzenia biznesu, zidentyfikowanie korzyści płynących z zarządzania przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny oraz określenie wpływu edukacji biznesowej na rozwój odpowiedzialnego stylu zarządzania.

Źródło: informacja własna na podst. materiałów organizatorów