Karta Różnorodności o kobietach, nie tylko w Dzień Kobiet

8 marca 2018

W tym roku działania Karty Różnorodności realizowane będą pod hasłem i z motywem przewodnim „1918 -2018 Od praw wyborczych do równych szans”, a dotyczyć będą wyrównywania szans wszystkich grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet, przypominamy dlaczego postanowiliśmy zająć się tym tematem. 

Rok dla równych szans

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności. W roku 2017 takim tematem było zarządzanie wiekiem w miejscu pracy. Tegoroczny temat przewodni nawiązuje do setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku. Jednak działania Karty Różnorodności nie mogą być poświęcone tylko jednej grupie narażonej na wykluczenie, zatem stulecie praw wyborczych kobiet jest tylko początkiem do dyskusji o równych szansach wszystkich.

Kobiety w naszym kraju są wciąż największą grupą narażaną na dyskryminację, a 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę pracodawców i opinii publicznej na to jak ważne społecznie i ekonomicznie jest budowanie organizacji, w których każdy jest doceniany, szanowany i wynagradzany sprawiedliwie. Wśród aktywności Karty Różnorodności na ten rok zaplanowaliśmy wydarzenie, które odbędzie się 28 listopada, dokładnie w rocznicę wydania  historycznego dekretu o ordynacji wyborczej. Konferencja, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce, ale  ma też ambicję łączenia różnych instytucji i organizacji w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą przyspieszyć zmiany. – powiedziała Marzena Strzelczak Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

1918 – 2018 od praw wyborczych do równych szans 

Rok 2018 to rok wyjątkowy – mija właśnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lat od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze. W związku z tą druga rocznicą największe wydarzenie w ramach Karty Różnorodności odbędzie się w tym roku w listopadzie i poświęcone będzie przede wszystkim kobietom. Konferencja, która odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych.

Wyrównywaniu szans w miejscu pracy, ale w szerszym aspekcie, z uwzględnieniem wszystkich grup narażonych na dyskryminację, poświęcony będzie także, piąty już, Ogólnopolski Dzień Różnorodności, który odbędzie się tradycyjnie pod koniec maja.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

  • publikacja poświęcona dobrym praktykom firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz w kontekście konieczności raportowania nt polityk różnorodności
  • wydanie gry planszowej „Łączy nas różnorodność” ułatwiającej szkolenia i budowanie zrozumienia dla różnorodności w miejscu pracy;
  • V Ogólnopolski Dzień Różnorodności pod hasłem „1918 – 2018 – Od praw wyborczych do równych szans”;
  • Konferencja pt. „Stulecie praw wyborczych Kobiet – 100 lat drogi do równych szans”
  • cykliczne badanie Karty Różnorodności dotyczące działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością przez pracodawców w Polsce.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa realizowana obecnie w 19 krajach Unii Europejskiej. Organizacje podpisujące Kartę deklarują wolę przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Od 2012 roku Karta Różnorodności obecna jest w Polsce, jako pierwszym kraju w Europie Środkowo-wschodniej, gdzie jej działania koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a opiekunem projektu jest Firma Orange Polska.

źródło: informacja własna