Karta Różnorodności na Trzecich Dniach Ekonomii Społecznej w Lublanie

24 października 2012

Międzynarodowa Konferencja „Trzecie Dni Ekonomii Społecznej” odbyła się w dn. 18-19.10 w Lublanie, w Słowenii. Wydarzenie współorganizowali: ŠENT – słoweńskie Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego, we współpracy z ŠENTPRIMO – Instytutem Doradztwa, Szkolenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz organizacji SKUP – wspólnoty prywatnych instytucji. Na zaproszenie organizatorów prezentację na temat Europejskich Kart Różnorodności miała Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

Podczas konferencji poruszano temat różnorodności w miejscu pracy, innowacji społecznych oraz problemy związane z uruchamianiem przedsiębiorstw społecznych, a także wpływu środowiska lokalnego i gospodarki społecznej na spółdzielnie socjalne.

Honorowym gościem konferencji był dr Gregor Virant, przewodniczący parlamentu, który podkreślił, że należy dać szansę społecznej gospodarce, bo, jak powiedział jeden ze sposobów, by znaleźć rozwiązania współczesnych problemów, w tym broni takich wartości, jak solidarność, integracja i współpraca. Dyrektor wykonawczy organizacji SENT Nace Kovac na otwarciu konferencji powiedział, że ekonomia społeczna w Słowenii ma długą historię, ważną rolę odegrała również specjalna ustawa na ten temat. Natomiast taka forma aktywności zmniejsza bezrobocie, tworząc miejsca pracy dla osób narażonych na wykluczenie społeczne.

Prezentacja Europejskie Karty Różnorodności” poruszała temat różnorodności, jak również zawierała definicję zarządzania różnorodnością w organizacji oraz podstawowe narzędzia wdrażania tej idei. Dodatkowo zaprezentowano 6 powodów, dlaczego temat różnorodności jest tak ważny dla firm. Głównym punktem prezentacji było zaś przedstawienie idei Europejskich Kart Różnorodności, w tym Karty Różnorodności w Polsce oraz zainspirowanie słoweńskich organizacji do rozpoczęcia prac nad  Kartą w Słowieni.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. projekt NESsT, która wspiera zrównoważone przedsiębiorstwa społeczne, które rozwiązują najważniejsze problemy społeczne w swoich krajach w gospodarkach rozwijających się. Wśród dobrych przykładów Andrea Rosandic, Enterprise Development Manager, NESsT, Zagreb przedstawiła m.in. spółdzielnię socjalną w Chile, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, z problemami chorób psychicznych oraz wykluczone z rynku pracy. Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji czekolady. Jej celem jest nie tylko zatrudnianie osób narażonych na marginalizację, ale też szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy. Z kolei spółdzielnia Vittor Plus z Rumunii produkuje torby biodegradowalne z toreb plastikowych, w ten sposób podmiot ekonomii społecznej nie tylko rozwiązuje problem środowiskowy, ale także daje miejsca pracy osobom wykluczonym. Inne przytoczone przykłady to Stowarzyszenie ApiuniSexta z Chile, które po trzęsieniu ziemi w tym kraju w 2010 roku postanowiło zająć się sprzedażą miodu.  Przykładem jest też Cartea Calotoare z Rumunii, która odnalazła się w niszy i produkuje audiobooki dla niewidomych do rumuńskich bibliotek. Więcej przykładów takich działań znaleźć można na stronie NESsT.

Temat społecznych inwestycji zaś został poruszony przez Stephena Rockmana, Founder Merism Capital & Co-Funder at Hub Venture Labs, London. Stephen Rockman mówił przede wszystkim o konieczności inwestycji w relacje, że jest to podstawa zarządzania oraz konieczności szukania nowych rozwiązań, zamiast inwestowania tylko w pieniądze. Zadał pytanie, co dalej, zwracając uwagę, że transformujący się biznes nie może zmienić ludzkiego życia i społeczeństwa bez zrównoważonego rozwoju, a tym bardziej społecznych innowacji.

Przedstawiono również projekt Social Integration Enterprises, który skupia 2 400 przedsiębiorstw z 378 tys. pracowników. W do tej sieci należy Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych.

Podczas konferencji odbyły się również warsztaty na temat: społecznych innowacji, podczas których zaprezentowano krótkie prezentacje (elewator pitch) „How to prepare a winning presentation for investor or your mother?”); zarządzania różnorodnością, współpracy Słowenia-Unia Europejska,  a także wspieranie przedsiębiorczości – potrzeby grup wykluczonych a potrzeby pracodawcy, wpływ lokalnego środowiska na ekonomie społeczną a także jak uruchomić przedsiębiorstwo społeczne.

Odbył się również konkurs na najlepszą nową innowację społeczną w 2012 roku. Najlepsze projekty zostały poddane ocenie uczestników konferencji i jury, które wybrało dwa rozwiązana. Pierwsze dotyczyło projektu energooszczędnego domu i zostało wymyślone przez Marka Cerara, natomiast drugi projekt „Zdrowa zupa” został zgłoszony do konkursu przez Zavod Kalejdoskop i Irena Tomažin. Więcej informacji dostępnych jest na stronie SKUP.  Dodatkowo program konferencji urozmaicony został pokazem dramy w wykonaniu grupy teatralnej Wacky, podopiecznych ŠENT, która w przezabawnym przedstawieniu mówiła o tym, że choroba nie wybiera.

Podczas okrągłego stołu przedstawicieli organizacji wspierających ekonomię społeczną mówiono o tym, że dobre praktyk są nie tyle konieczne tylko w dziedzinie prawodawstwa, finansowania i tworzenie przyjaznego środowiska do tworzenia takich podmiotów, ale również potrzeba obywatelskiego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zwrócono uwagę również na nowe podejście korporacyjne. Mówiono o konieczności szerokiego wspierania rozwoju społecznej ekonomii, potrzebie dofinansowania, zmian administracyjnych oraz przyśpieszeniu rozwoju tych podmiotów. Podkreślano role trzeciego sektora, a także Unii Europejskiej, która docelowo chce zebrać wszystkie inicjatywy i ideę wspierające ekonomię społeczną. Jednocześnie zwrócono uwagę na bariery związane z mierzeniem zarówno wpływu przedsiębiorstw społecznych  na otoczenie i interesariuszy, jak również pozyskiwanie danych na temat skali takich podmiotów w poszczególnych krajach, co automatycznie blokuje możliwość zaprogramowania pomocy kierowanej do tych instytucji.

W podsumowaniu poruszono min.:

  • silne koneksje pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a ideą różnorodności
  • ważność obu tych tematów dla Unii Europejskiej
  • potrzebę dążenia w ramach przedsiębiorstw społecznych do jak największej różnorodności pracowników
  • postulat, iż rozwój społeczny nie jest możliwy bez społecznych inwestycji
  • a także konieczność kooperacji różnych podmiotów i tworzenia środowiska otwartego na innowacje społeczne.

Więcej o organizatorach: www.sent.si, http://www.sentprima.com/content/english

Źródło: informacja własna na podst. mat. organizatorów