Karta Różnorodności w Gdańsku i na Dolnym Śląsku

5 lipca 2017

Ostatni tydzień czerwca był jednym z bardziej pracowitych w programie Karta Różnorodności, realizowanym w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 28 czerwca do inicjatywy dołączył pierwszy Urząd Marszałkowski (Województwa Dolnośląskiego), a 30 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Karty w Trójmieście. W ciągu ostatnich siedmiu dni do inicjatywy dołączyło 6 nowych sygnatariuszy, a kolejne jednostki administracji publicznej zadeklarowały chęć włączenia się w projekt. Obecnie polska Karta Różnorodności została podpisane przez prawie 190 organizacji. 

Tematem przewodnim tegorocznych działań prowadzonych w ramach polskiej odsłony Karty Różnorodności – europejskiej inicjatywy propagującej tworzenie otwartych i włączających miejsc pracy – jest zarządzanie wiekiem. Także temu tematowi, oraz możliwościom wykorzystania mentoringu w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy, poświęcone było spotkanie w Gdańsku, które Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Dobrymi praktykami tworzenia przyjaznych i włączających miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników w każdym wieku, podzieli się obecni sygnatariusze Karty Różnorodności: Siemens, Polpharma i ERGO Hestia, a do inicjatywy przystąpiło pięć nowych organizacji.

Deklarację o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy i otwierania się na różnorodne potrzeby wszystkich pracowników podpisali w Gdańsku: Forum Mentorów, MBA Politechniki Gdańskiej, firma Farm Frites, Gdański Klub Biznesu i, jako pierwszy klub sportowy w Polsce, Lechia Gdańsk S.A.

Cieszy nas bardzo tak duże zainteresowanie tematem różnorodności organizacji z terenu Trójmiasta. Serdecznie witamy wszystkich nowych sygnatariuszy, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele biznesu, jak i środowiska pozabiznesowego oraz pierwszy w Polsce klub sportowy. Mamy nadzieję, że nie ostatnipowiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności w administracji

Karta Różnorodności, jako inicjatywa promująca tworzenie otwartych na różnorodność miejsc pracy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród biznesu, ale także organizacji pozarządowych, a co ważne, w kontekście promowania postawy szacunku i akceptacji w otoczeniu, także wśród jednostek administracji publicznej.  Po Urzędzie Miejskim w Słupsku i Urzędzie Miasta Poznania Kartę podpisał, jako pierwszy spośród samorządów szczebla wojewódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Swoje zainteresowanie i przygotowywanie do dołączenie do grona sygnatariuszy deklarują m.in. Urzędy Miejskie w Częstochowie i w Wadowicach.

Podczas spotkania w Olivia Business Centre 30 czerwca, osobiście taką deklarację złożył także Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej – Piotr Kowalczuk.

Szczególnie chciałam pogratulować Panu Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu za realizowane dotychczas działania wspierające różnorodność w miejscu pracy i przypieczętowanie ich oficjalną deklaracją dalszego zaangażowania, jaką jest podpisanie Karty Różnorodności.  Panu Prezydentowi Piotrowi Kowalczukowi natomiast dziękuję za złożenie zapewnienia w imieniu Urzędu Miasta Gdańska,  o aktywnym działaniu miasta na rzecz wspierania różnorodności oraz o trwających przygotowaniach do oficjalnego przystąpienia Urzędu do naszej inicjatywy –  dodała Marzena Strzelczak.

Dowiedz się więcej na www.kartaroznorodnosci.pl i facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia

źródło: informacja własna