Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

11 stycznia 2021

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedłużyło termin zgłoszeń dobrych praktyk o dwa dni, tj. do 13 stycznia (włącznie). Decyzja organizacji związana jest z licznymi zapytaniami firm, chcących dołączyć swoje inicjatywy do największego w Polsce przeglądu CSR za dany rok. Najbliższa, 19. edycja Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, będzie prezentować również praktyki firm związane z walką z pandemią koronawirusa, wpisujące się koncepcję odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo organizacja opublikowała “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która jeszcze przed zamknięciem formularza zgłoszeń ma pokazywać przykładowe inicjatywy z poprzednich edycji raportu. W ten sposób FOB chce inspirować firmy do przesłania informacji o podjętych w 2020 r. działaniach CSR, a  jednocześnie planowania podobnych aktywności w przyszłości. 

Pobierz mapę z “zaszytymi linkami” do dobrych praktyk >>

Dobre praktyki na udostępnionej przez FOB mapie podzielone są według 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, przyporządkowanych również działaniom firm w Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Mapa zawiera 51 przykładowych inicjatyw, w większości pochodzących z poprzedniej edycji raportu, mogących stanowić inspirację dla firm przystępujących do zgłaszania praktyk do corocznej publikacji FOB. Na “Mapie dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” uwzględnione zostały działania następujących firm: 

 1. SDG – koniec z ubóstwem: BNP Paribas Bank Polska, LPP;
 2. SDG – brak głodu: Deloitte, Grupa Raben,Tesco Polska;
 3. SDG – dobre zdrowie i jakość życia:  CEMEX Polska, Adamed Pharma, Grupa LOTOS;
 4. SDG – edukacja na wysokim poziomie: L’Oréal Polska, Provident Polska, Santander Bank Polska;
 5. SDG – równość płci: Citi Handlowy, Henkel Polska, Orange Polska;
 6. SDG – czysta woda i warunki sanitarne: Leroy Merlin,  Polpharma;
 7. SDG – czysta i dostępna energia: Grupa VELUX, Grupa Veolia;
 8. SDG – godna praca i wzrost ekonomiczny: Carrefour Polska, ERGO Hestia,  Skanska w Polsce;
 9. SDG – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura: PKN ORLEN, Samsung, Siemens;
 10. SDG – eliminacja nierówności: CEETRUS Polska, Rossmann, Totalizator Sportowy;
 11. SDG – zrównoważone miasta i społeczności: Bank Gospodarstwa Krajowego, Castorama, KPMG, Polskie Sieci Elektroenergetyczne;
 12. SDG – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: Brown-Forman Polska, Coca-Cola Poland Services, Grupa Sanofi, Rekopol;
 13. SDG – działania na rzecz ochrony klimatu: IKEA Retail, ING Bank Śląski, Nestlé, T-Mobile Polska;
 14. SDG – życie pod wodą: Coca-Cola HBC Polska, Jeronimo Martins Polska;
 15. SDG – życie na lądzie: Kompania Piwowarska, LW Bogdanka SA, Lyreco Polska;
 16. SDG – pokój, sprawiedliwość i silne instytucje: Amica, Energa z Grupy ORLEN, PZU;
 17. SDG – partnerstwa na rzecz celów: CCC, Chiesi Group, Hochland Polska, Stena Recycling.

Rejestracja praktyk: odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020

Wszystkie aktywności firm opublikowane w Raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” dostępne są w wersji drukowanej oraz pdf wydawnictwa. Zamieszczone zostają w największej w Polsce wyszukiwarce dobrych praktyk: odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki. Lista firm obecnych w danej edycji raportu dostępna jest także w anglojęzycznym skrócie publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Poprzednie edycje raportu znajdują się tutaj >>

Zasady zgłoszeń

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane przez firmy w 2020 roku. Praktyki długoletnie to działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku.

Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu nowych praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 premierowych inicjatyw. Praktyki długoletnie nie są limitowane. Warunkiem ich zakwalifikowania jest z kolei publikacja w jednej z poprzednich edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (dotychczas zgłoszone działania znajdują się tutaj >>).

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

– Rok 2020 można uznać za wyjątkowo trudny sprawdzian ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Z jednej strony wiele firm bardzo boleśnie odczuło skutki finansowe panującej pandemii, a z drugiej – biznes podejmował szereg działań, aby wesprzeć służbę zdrowia poprzez zakupienie odpowiedniego sprzętu, środków ochrony osobistej czy też w inny sposób wspierając personel medyczny. Przedsiębiorstwa też nie zapomniały o niesieniu pomocy grupom szczególnie zagrożonym np. seniorom czy osobom bezdomnym czy o specjalnych potrzebach związanych np. ze zdalnym nauczaniem. W tym roku takich działań realizowanych przez biznes było dużo, co zaobserwowaliśmy realizując akcję ,#BiznesReagujeOdpowiedzialnie. Dlatego spodziewamy się wielu zgłoszeń do Raportu związanych z działaniami na rzecz walki z COVID-19 – mówi Marzena Strzelczak prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Natomiast należy pamiętać również o aktywności firm w innych obszarach odpowiedzialnego biznesu, jak na przykład kwestii środowiskowych i pracowniczych, ładu organizacyjnego, edukacji konsumentów, praw człowieka, współpracy z dostawcami. Pełne zestawienie dobrych praktyk za 2020 rok poznamy podczas premiery publikacji w kwietniu 2021 roku – dodaje.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz na odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020 do 13 stycznia 2021 roku (włącznie).

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB. Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzielają menedżerki Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz, (tel+48 663 020 358; napisz e-mail) oraz Marta Górska (+48 661 295 001, napisz e-mail).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >>