Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października 2019

Jeśli jesteś osobą starszą, prawdopodobnie padasz ofiarą dyskryminacji – informuje Agencja Praw Podstawowych UE. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wzywa instytucje unijne i państwa członkowskie do pełnego poszanowania praw osób starszych.

Jak szacuje Eurostat, do 2080 r. osoby powyżej 65. roku życia będą stanowić prawie 30% populacji UE – to kwestia, której społeczeństwo nie może zignorować. 40% Europejczyków uważa, że ​​dyskryminacja osób starszych jest powszechnym zjawiskiem w ich kraju, prawie 60% mieszkańców UE uważa starość za przeszkodę w poszukiwaniu pracy.

Agencja Praw Podstawowych UE przygotowała także wideo, w którym Michael O’Flaherty, dyrektor FRA, wypowiada się na temat dyskryminacji ze względu na wiek.