„Jednodniowy mobbing” – czy to możliwe?

27 lutego 2014

Uczestnicy szkoleń zadają nam często pytania na temat zakresu czasu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Czy miesiąc, pół roku, a może rok to czas konieczny, żeby mówić o możliwości wystąpienia mobbingu

Wiemy, że mobbing jest procesem wielofazowym, obejmuje szereg działań, takich jak nękanie, szykanowanie, ośmieszanie, poniżanie etc. Wiele natomiast znaków zapytania dotyczy intensywności tych działań oraz ich długotrwałości. Zwyczajowo mówi się, że około pół roku działań mobbera ukierunkowanych na konkretną osobę lub grupę osób może doprowadzić do mobbingu. Jednak każdy przypadek jest inny. Warto tutaj podać wyrok Sądu Najwyższego I PK 290/04 z czerwca 2005, który uznał, że nawet jednodniowe bardzo intensywne oraz uporczywe działanie mobbera może być uznane za mobbbing.

W sentencji wyroku podano: „Zachowanie pracownika na stanowisku kierowniczym polegające na ubliżaniu współpracownikom może być zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Mobbing nie musi mieć charakteru długotrwałego, a wystarczy jego intensywny charakter i duży stopień naganności.”

Prawna interpretacja jest taka, że nie można ustalić jednoznacznie granicy czasowej niezbędnej do zaistnienia mobbingu, ponieważ należy uwzględniać indywidulane okoliczności każdego przypadku. Ten brak precyzyjnego określenia wynika z faktu, że siła działań, stan psychofizyczny każdej osoby będącej w procesie mobbingu oraz odbiór tych działań jest inny.

Cytowany wyrok Sądu Najwyższego jest też ostrzeżeniem dla tych, którzy czują się czasami bezkarni w swoich działaniach uważając, że mogą uprawiać nieetyczne praktyki w krótkim czasie i nie zostanie to zakwalifikowane jako mobbbing.

Autorka:

Maria Pawłów – psycholożka biznesu, trenerka, konsultantka. Od 1998 prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, technik sprzedaży i negocjacji, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji  oraz programów szkoleniowych. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP. www.mariapawlow.pl