#JamaisSansElles. 100 kluczowych menedżerów Grupy BNP Paribas dołączyło do inicjatywy na rzecz kobiet

18 stycznia 2021

Zgodnie ze swoim dążeniem do zwiększania zaangażowania na rzecz równości i promowania utalentowanych kobiet, Grupa BNP Paribas rozszerzyła grono sygnatariuszy karty #JamaisSansElles (Nigdy Bez Niej) do grona wszystkich 100 liderów kadry kierowniczej na świecie. Zobowiązanie podjął między innymi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Francuskie stowarzyszenie #JamaisSansElles działa na rzecz promocji równych szans i widoczności kobiet. W grudniu 2019 roku Grupa BNP Paribas przystąpiła do partnerstwa z tą organizacją jako pierwsza instytucja finansowa i pierwsza spośród 40 największych spółek giełdowych we Francji (z indeksu CAC40). Podpisując kartę #JamaisSansElles, członkowie zarządu Grupy zobowiązali się wówczas nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach publicznych powyżej trzech osób – debatach, panelach eksperckich, dyskusjach przy okrągłym stole – bez udziału kobiety i promować tę inicjatywę w obrębie organizacji. Teraz, na zasadzie dobrowolności, sygnatariuszami tego zobowiązania zostali również wszyscy przedstawiciele stuosobowego grona kluczowych menadżerów Grupy w 14 krajach świata. Dołączają do nich kolejni przedstawiciele kadry zarządzającej.

– Grupa BNP Paribas od wielu lat prowadzi politykę równych praw i szans dla kobiet oraz mężczyzn. Realizujemy ją także w Polsce. Kobiety są niezwykle przedsiębiorcze. Widzę to nie tylko obserwując koleżanki z banku, ale także współpracując z kobietami biznesu będącymi naszymi Klientkami, czy oceniając jako juror imponujące osiągnięcia uczestniczek konkursu Bizneswoman Roku. To ważne, żeby promować i wzmacniać politykę różnorodności w debatach publicznych. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu Grupy takie podejście jest propagowane na międzynarodową skalę – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Kobiety stanowią 52% pracowników BNP Paribas. Grupa dąży do ułatwienia kobietom dostępu do wyższych stanowisk zwiększając ich reprezentację w zarządach swoich spółek i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. O tym, jak ważne jest wzmacnianie roli kobiet dla Grupy, świadczy również osobiste zaangażowanie prezesa Jean-Laurent Bonnafé w program ONZ HeForShe. W jego ramach, zobowiązał się on do wyrównywania reprezentacji kobiet i mężczyzn w obszarach bankowości zdominowanych przez jedną z płci.

Prezes Banku BNP Paribas Przemek Gdański, jest współzałożycielem polskiego klubu Male Champions of Change. Od ponad dwóch lat jego członkowie działają na rzecz zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacji luki płacowej oraz lepszego wykorzystania talentów obu płci w swoich firmach, a także nie biorą udziału w debatach organizowanych tylko w męskim gronie. Bank BNP Paribas jest też, po raz kolejny, partnerem konkursu Bizneswoman Roku organizowanego przez Fundację Sukces Pisany Szminką, aby nagłaśniać sukcesy kobiet w biznesie, nauce i kulturze. Również w swoim zespole, w ramach programu Kobiety zmieniające BNP Paribas, bank promuje kobiety, których przykład może być inspiracją dla innych.

źródło: mat. pras.