Jak zorganizować dzień różnorodności w miejscu pracy

23 maja 2018

Ogólnopolski Dzień Różnorodności, realizowany w ramach programu Karta Różnorodności przypada w maju, jednak przez cały rok firma, organizacja lub instytucja może zorganizować swój dzień poświęcony tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i promocji tolerancji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało materiały, które mogą zainspirować do działań i pomóc w organizacji takiego przedsięwzięcia.

Już od pięciu lat, w okolicach 24 maja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności organizuje Ogólnopolski Dzień Różnorodności – konferencje poświęcone tworzeniu wolnych od dyskryminacji i włączających miejsc pracy. Tym razem spotkanie odbędzie się pod hasłem „1918-2018 od praw wyborczych kobiet do  równych szans dla każdego” i organizowane jest przy wsparciu Banku Zachodniego WBK i firmy Siemens Polska.

Inspirator stworzony wspólnie z sygnatariuszami

W kwietniu 2017 w siedzibie firmy Siemens, sygnatariusza Karty Różnorodności odbyło się spotkanie sygnatariuszy i firm zainteresowanych przystąpieniem do projektu, poświęcone organizacji Dnia Różnorodności w miejscu pracy. W efekcie warsztatów i burzy mózgów powstała lista propozycji zorganizowania dnia promującego i oswajającego temat różnorodności w miejscu pracy.

Pomysły zostały zebrane i stworzyliśmy krótki Inspirator, w formie ulotki, która może być przekazana pracownikom, jako zachęcenie do organizacji wydarzenia jakim jest Dzień Różnorodności. Ulotka jest zaprojektowana do druku w formacie A5 (optymalnie), chociaż czytelna jest także w formatach mniejszych.

POBIERZ INSPIRATOR >> 

POBIERZ INFOGRAFIKĘ >>

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności wspieranego przez firmę Orange. Celem projektu, jak i majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminachę w miejscu pracy, będzie 100 lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

– W tym roku w ramach Dnia Różnorodności poruszymy temat ról zawodowych, zdrowia pracowników, równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, a także, po raz pierwszy – wraz z zaproszonymi ekspertami – zastanowimy się, czy nowe technologie wspierają równość, a może wręcz przeciwnie? Serdecznie zapraszam 24 maja do Centrum Relacyjnego BZ WBK, ponieważ będzie to dzień pełen inspiracji, ale też praktycznych podpowiedzi”- mówi  Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj więcej o programie Karta Różnorodności >>