Jak zarządzać wiekiem w firmie?

7 grudnia 2013

29 listopada odbyło się spotkanie „Zarządzanie wiekiem i współpraca międzypokoleniowa w miejscu pracy” z udziałem sygnatariuszy Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności i zaproszonych gości. Spotkanie w formie warsztatowej poprowadziła p. Monika Chutnik z firmy ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu, która specjalizuje się w zakresie efektywnej współpracy w środowisku międzynarodowym i zarządzaniu różnorodnością.

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki 10 firm: ArcelorMittal, Banku BPH, British American Tobacco, CEMEX Polska, Danone, Deloitte Business Consulting, Donk Energy, DSV, Grupy Saint-Gobain, Totalizatora Sportowego.

Uczestniczki miały okazję posłuchać o praktycznych aspektach zarządzania wiekiem w firmie, a także podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie zabrakło również dyskusji o obszarach zarządzania międzykoleniowego, zmianach modeli ścieżek zawodowych, pracy przyszłości i uwarunkowaniach kulturowych związanych z zarządzaniem wiekiem.