Jak zarządzać różnorodnością w dobie napięć społecznych? [debata online, czwartek, 10:00]

25 maja 2021

Czy i kiedy firmy powinny zabierać głos na tematy uznawane czasem za światopoglądowe, budzące w społeczeństwie duże emocje? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy i uczestniczki czwartkowej debaty organizowanej w ramach Miesiąca Różnorodności. Start transmisji w czwartek o 10:00 na kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth oraz  profilu Karty Różnorodności na Facebooku. Debatę zwieńczy wystąpienie Heleny Dalli, unijnej komisarz ds. równości.

Inspiracją do rozmowy jest analiza tematyczna o aktywizmie korporacyjnym przygotowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wraz z zaproszonymi specjalistami i specjalistkami będziemy szukali odpowiedzi na pytania, czy  pandemia otworzyła nowy rozdział, jeśli chodzi o kwestie społeczne i rozumienie w tym roli biznesu, jego wpływu i odpowiedzialności. Zastanowimy się,  jak firmy mogą i powinny się angażować, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, które elementy są kluczowe oraz jak czerpać z potencjału współpracy. Porozmawiamy o tym, jaką rolę w tych wyborach odgrywają  konsumenci i inni interesariusze biznesu.

Debata “Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w dobie napięć społecznych” odbędzie się 27 maja o godz. 10:00. Transmisja na kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth oraz  profilu Karty Różnorodności na Facebooku.

W debacie udział wezmą:

  • Marcin Dzierżanowski – dziennikarz, publicysta, redaktor prowadzący “My Company Polska”, były redaktor naczelny tygodnika “Wprost”, współautor poradnika “Jak pisać i mówić o osobach LGBT+”;
  • Dariusz Maciołek – dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas;
  • Maja Zabokrzycka – prezeska Fundacja Dom Pokoju;
  • dr hab. Bolesław Rok – dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, prof. ALK.

Partnerem debaty jest BNP Paribas Bank Polska. Dyskusję poprowadzi Marzena Strzelczak. Analizę tematyczną FOB, która będzie punktem wyjścia do rozmowy, pobrać można tutaj >>

Tworzenie środowiska pracy ukierunkowanego na poszanowanie i wykorzystanie różnic między pracownikami, a także zaangażowanie w inicjatywy społeczne promujące różnorodność jest bardzo ważnym elementem DNA naszej organizacji. Chcemy nie tylko dzielić się dobrymi praktykami wewnątrz i na zewnątrz banku, ale także udowadniać, że zaangażowanie w projekty filantropijne, charytatywne i CSR-owe może iść w parze z wysoką jakością oferowanych usług – mówi Dariusz Maciołek, Dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Helena Dalli gościnią Miesiąca Różnorodności

Na zakończenie debaty połączymy się z Heleną Dalli, unijną komisarz ds. równości. Jej wystąpienie będzie podsumowaniem Miesiąca Różnorodności, organizowanego w ramach #EUDiversityMonth, a zarazem będzie stanowiło wstęp do ogłoszenia “Diversity IN Check. Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”. Transmisja na kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth oraz  profilu Karty Różnorodności na Facebooku.

#MiesiącRóżnorodności

– Różnorodność jest faktem, ale włączenie to wybór, który zależy od chęci przezwyciężenia naszej niewiedzy i stereotypów, które są w każdym z nas. Warto więc dzielić się wiedzą, okazywać wsparcie i solidarność osobom zagrożonym dyskryminacją. Zwłaszcza dziś, w czasie cyfrowej transformacji i konieczności wymyślenia rynku pracy i gospodarki na nowo oraz rosnących nierówności i wyzwań związanych ze spójnością społeczną. Dlatego wraz z naszymi Partnerami, Komisją Europejską i EU Platform of Diversity Charters serdecznie zachęcam do śledzenia debat, dzielenia się refleksjami w mediach społecznościowych czy czerpania inspiracji podczas weekendowego przeglądu filmów. Razem pokażmy, że maj to #MiesiącRóżnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Transmisja i zapis wszystkich czterech debat na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth i profilu Karty Różnorodności na Facebooku. Szczegółowy program znajduje się na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth/czwartki/

#MiesiącRóżnorodności to hybrydowe wcielenie Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydarzenie odbywa się w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską #EUDiversityMonth. W ten sposób sygnatariusze Karty Różnorodności, która funkcjonuje już w 26 krajach UE, chcą wspólnie zwrócić uwagę na rolę budowania inkluzywnych społeczeństw i otwartego na różnorodność rynku pracy, co jest istotne zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii.

Szczegółowy program znajduje się na stronie kartaroznorodnosci.pl/diversitymonth/