Wasza firma stawia na różnorodność? Skorzystajcie z badania Diversity IN Check

2 lutego 2022

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Do 20 marca można wziąć udział w do II edycji badania >>

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 10 osób i realizujące w Polsce działania z zakresu diversity & inclusion.

Do udziału zachęcamy zarówno duże organizacje, jak i firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracownic i pracowników. W ten sposób chcemy poszerzyć spektrum organizacji, które poddają eksperckiej diagnozie swoje podejście do tematyki budowania włączających miejsc pracy. Uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców pomoże zaś w upowszechnianiu tematyki diversity & inclusion w Polsce. Regulamin dostępny jest tutaj >>

Jaki jest harmonogram badania?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza realizowany jest w terminie od 10 stycznia do 20 marca 2022 r. – w tym okresie można przystąpić do badania.

Wyniki II edycji badania, w formie Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, ogłosimy 25 maja 2022 roku podczas 9. Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.

Na czym oparto metodologię?

Kwestionariusz badania Diversity IN Check został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 czy Wytyczne ONZ dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania w kwestionariuszu zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Jak się zgłosić?

Aby przystąpić do badania należy do 20 marca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj >>.

Po wypełnieniu formularza, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy – zgodnie z z regulaminem projektu) otrzymacie Państwo indywidualny link, kierujący do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach firmy PBS, która jest partnerem badawczym Diversity IN Check. Ankietę badawczą można wypełnić najpóźniej 20 marca. Szczegóły tutaj >>

Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z podmiotów uczestniczących w Diversity IN Check:

  • Zyskuje wiedzę na temat stopnia dojrzałości własnej firmy/organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością oraz budowania włączających organizacji w porównaniu do innych organizacji uczestniczących w badaniu w postaci indywidualnego raportu/prezentacji
  • Zyskuje możliwość zaprezentowania firmy w mediach Karty Różnorodności (tekst, audio, wideo) i/lub publikacji FOB poświęconej wynikom
  • Promuje własną organizację jako odpowiedzialnego pracodawcę oraz wspiera upowszechnianie zarządzania różnorodnością, budowanie włączających organizacji w Polsce poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami, tym samym przyczyniając się do większej spójności społecznej.
  • Ma możliwość zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów. Zakwalifikowanie się na Listę potwierdzone zostanie certyfikatem

Po zakwalifikowaniu się do Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pracodawca otrzymuje możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check oraz posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji.

Kto jest organizatorem badania?

Badanie jest organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce. To najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja TAKpełnosprawni, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Rzeczpospolita. Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek >>

Diversity IN Check jest projektem organizowanym w ramach Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karty funkcjonują już w 26 krajach UE, skupiając 12 tysięcy pracodawców zatrudniających łącznie ponad 16 mln osób. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziś w gronie jej Sygnatariuszy jest już 240 organizacji. Karta ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Diversity IN Check ma za zadanie promowanie jej zapisów i zachęcanie przedsiębiorstw do rozwijania działań w tym obszarze.

Gdzie znajdę więcej informacji o Diversity IN Check?

Z myślą o ułatwieniu podjęcia decyzji o wzięciu udziału w badaniu przygotowaliśmy zestawienie najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. Jest ono dostępne na kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck, gdzie znajdą Państwo także podsumowanie oraz raport z I edycji badania.

Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

Przejdź do formularza zgłoszeniowego >>