Jak polskie firmy zarządzają różnorodnością? Raport z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce

31 stycznia 2023

Już blisko połowa polskich przedsiębiorstw zna pojęcie zarządzania różnorodnością, natomiast zaledwie 3 proc. firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii firm w zakresie jej zarządzania – tak wynika z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i agencję badawczą WiseRabbit. Badanie pokazuje, że tylko 15 proc. organizacji posiada programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych. Wyniki nie napawają optymizmem.

Z całością raportu można zapoznać się tutaj: Zarządzanie Różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Oddajemy w Państwa ręce raport z badania, którego celem było zobrazowanie aktualnego stanu realizacji działań polskich firm z zakresu DEI (z ang. Diversity, Equity, Inclusion). W badaniu udział wzięło 800 średnich i dużych firm reprezentujących dziesięć branż, odzwierciedlających specyfikę i strukturę polskiego rynku, zgodnie z klasyfikacją PKD. Dzięki reprezentatywnej grupie badawczej uzyskane wyniki posłużyły do stworzenia rzetelnej analizy sytuacji zarządzania różnorodnością w polskim biznesie. Ostatnia tak szeroka analiza została przeprowadzona 10 lat temu z inicjatywy Konfederacji Lewiatan.

 – Gdy różne perspektywy zatrudnionych będą miały wpływ na rzeczywistość, zyskamy wszyscy. Zarządzanie różnorodnością i budowanie włączających miejsc pracy wymaga pracy i starań, ale jest szansą dla każdego z nas, pracodawców i społeczeństwa jako całości. Wierzę, że świat będzie zmierzał w tę stronę. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury raportu, zachęcam także do refleksji nad tym, jak wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość. Oraz do współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innymi organizacjami, które działają na rzecz grup mniejszościowych, inkluzji społecznej, także doradców specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce DEI czy wybranych jej aspektach. Partnerstwa są kluczem do zmiany – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna FOB, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

To właśnie te wartości – różnorodność, równość i integracja – zdaniem dużych przedsiębiorstw mogą mieć pozytywny wpływ na firmę. Mimo wysokiej świadomości konieczności włączania zarządzania różnorodnością w strategię firm, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie praktycznych działań pracodawców m.in. wobec osób z niepełnosprawnościami, mniejszości oraz na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

Organizatorem badania i wydawcą raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za opracowanie badania odpowiadały dr Marta Bierca (WiseRabbit) oraz Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Odniesienia do wyników badania z 2011 r. nawiązują do publikacji: E. Lisowska, A. Sznajder, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013.

Konsultacje i opiekę merytoryczną sprawowała dr hab. Ewa Lisowska z SGH w Warszawie. Badanie zostało przeprowadzone dzięki partnerom badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce: ERGO Hestii S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

Pobierz raport »