Jak niedosłyszący słyszą muzykę?

17 czerwca 2019

Często nie uświadamiamy sobie, z jakimi ograniczeniami zmagają się na co dzień osoby niedosłyszące, niewidome, lub o ograniczonej sprawności ruchowej. To co dla nas jest oczywiste – pokonanie krawężnika, usłyszenie informacji na peronie, czy zdążenie na właśnie odjeżdżający autobus, wymaga od nich dużo większego wysiłku, niż od osób sprawnych. Podobnie jest z zabawą – chcąc dobrze się bawić, muszą zadbać o swój komfort.

Orange Warsaw Festival dba o to, by osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu czy o ograniczonej sprawności ruchowej mogły po prostu dobrze się bawić. Dzięki współpracy pięciu fundacji: Fundacji Polska Bez Barier, Fundacji Orange, Fundacji Widzialni, Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA oraz Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących a także oraz zaangażowaniu niesamowitych wolontariuszy, osoby niewidome mogą oglądać, a niedosłyszące – wyraźnie słyszeć występy artystów podczas OWF.

Kolejny rok osoby z niepełnosprawnościami korzystały z 13 rozwiązań przygotowanych specjalnie dla nich. Oferowane udogodnienia to m.in. bilet N, uprawniający do wejścia z osobą wspierającą, Punkt Obsługi Priorytetowej, poszerzone bramki wejściowe dla osób poruszających się na wózkach, najazdy na krawężniki i podwyższenia, czy platformy przy obu scenach.

Od wielu lat festiwal cieszy się zasłużoną opinią najbardziej dostępnego festiwalu w Polsce, co potwierdzają nie tylko eksperci koordynujący działania dostępnościowe na festiwalu z Fundacji Polska Bez Barier, ale przede wszystkim – opinie, którymi uczestnicy dzielą się na fanpage festiwalu.

Przeczytać o wszystkich udogodnieniach stworzonych dla osób z niepełnosprawnościami można na stronie internetowej.

Źródło: mat. pras.