Jak innowacje społeczne mogą wesprzeć kobiety na rynku pracy? Webinarium TransferHUB z Dorotą Warakomską i Marzeną Strzelczak

17 listopada 2020

Najbliższe spotkanie #TransferHUB poświęcone zostanie tematyce pracy kobiet. Dlaczego ich aktywność zawodowa jest dużo niższa niż mężczyzn? Jak na tę sytuację wpływa pandemia? O sile kobiet i o tym jak można je wspierać, wyzwaniach rynku pracy, skali ról opiekuńczych w Polsce oraz o tym, co już robią pracodawcy opowiedzą Dorota Warakomska i Marzena Strzelczak. Webinarium w ramach Inkubatora TransferHUB, prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbędzie się w środę 18 listopada w godz. 10-12.

Zarejestruj się na wydarzenie >>

Jak wynika ze statystyk Eurostatu, aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest o kilkanaście punktów procentowych niższa niż w przypadku mężczyzn. Jest to jednocześnie jeden z najniższych odsetków wśród krajów UE. Kobiety są też bardziej narażone na konsekwencje związane z kryzysami finansowymi – częściej tracą zatrudnienie i dłużej trwa ich ewentualny powrót na rynek pracy. W dobie kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią, coraz bardziej zauważa się także problemy w łączeniu ról opiekuńczych i pracy zawodowej. Najnowsze badanie European Institute for Gender Equality, obrazujące równość płci w krajach UE, nie tylko pokazują stagnację pozycji Polski w tym zakresie, ale też to, że jednym z największych wyzwań jest właśnie czas poświęcany przez kobiety na rzecz opieki nad bliskimi czy prac domowych. To z kolei negatywnie wpływa na ich możliwości w zakresie realizacji zawodowej.

Jednym z narzędzi, które mogą posłużyć do wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy są innowacje społeczne. O tym, na jakie wyzwania warto zwrócić uwagę przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań opowie na webinarium TransferHUB (18 listopada, godz. 10-12) Dorota Warakomska. Gościni spotkania to dziennikarka telewizyjna i komentatorka wydarzeń międzynarodowych, wieloletnia Prezeska Kongresu Kobiet, mocno wspierająca kobiety w swojej działalności – wierząca, że są siłą zmieniającą świat. W ramach webinarium zaplanowany jest także przegląd rozwiązań dedykowanych kobietom na rynku pracy, które przedstawi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji koordynującej w Polsce Kartę Różnorodności.

– Pandemia koronawirusa przyspieszyła nasz skok cyfrowy, zmusiła wiele kobiet do zaprzyjaźnienia się z nowymi technologiami, aplikacjami. Dzięki temu mamy nowe możliwości rozwoju, nabywamy nowych kompetencji. Mnie to uświadomiło jeszcze dobitniej, jak niezwykle ważne jest, by kobiety nie oddawały pola, by były obecne we wszystkich obszarach, by wnosiły swoją wrażliwość, wiedzę i doświadczenie do sztucznej inteligencji, by generowały pomysły i odnajdywały się w innowacyjnych społecznie projektach. COVID-19 przyniósł tez przełom w myśleniu pracodawców. Powszechna zdalna praca udowodniła, że brak wyjazdów, spotkań „na mieście” to nie tylko realne oszczędności, ale przede wszystkim to czas pracy efektywniej wykorzystany. Najważniejsze, by kobiety umiały tę sytuację wykorzystać i by zawalczyły – w kontaktach z pracodawcami i domownikami – o siebie, o swoje prawa. O prawo do rozwoju, samorealizacji. O prawo do spokoju, równowagi psychicznej, wolnego czasu i zjedzenia przygotowanego przez innych domowników obiadu. Brzmi nieprawdopodobnie? Wymyślmy wspólnie, jak to osiągnąć. Sięgajmy po dobre wzorce – mówi Dorota Warakomska.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji tutaj >> Liczba miejsc ograniczona.

– Organizujemy jesienne webinaria z ekspertami i ekspertkami w obszarach, którymi zajmować się będzie Inkubator TransferHUB. Chcemy przyjrzeć się współczesnym problemom związanym z kwestią zatrudnienia, szukać inspiracji i otwierać głowy. Podczas spotkań między innymi będzie można poznać doświadczenia innowatorów ze współpracy z TransferHUB oraz skonsultować pomysł na innowację. Spotkania odbywać się będą online w dziewięć jesiennych śród. Zaczynamy zawsze o godzinie 10.00 – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

Zgłoś innowacyjny pomysł

Trwa już nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i firmy. Mają dotyczyć trzech wiodących ścieżek tematycznych w ramach zagadnienia pracy przyszłości: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane do 6 grudnia br. poprzez stronę: www.transferhub.pl.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania zdefiniowane w projekcie. W sytuacji zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania w wysokości średnio 38 tys. zł. Kryteriami decydującymi o wyborze danego pomysłu do dalszych etapów są m.in. nowatorski charakter w polskim kontekście, możliwość stosowania na szerszą skalę, podjęcie zagadnień pracowniczych oraz dostępności.

– W ramach TransferHUB podejmujemy niezwykle istotne tematy związane z pracą przyszłości, która zaczyna się już dziś. To kwestie takie jak: sytuacja kobiet na rynku pracy, niekorzystne zmiany demograficzne, automatyzacja i robotyzacja. Innowacje społeczne mogą pozwolić skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Zapraszamy serdecznie do udziału w ogólnopolskim projekcie TransferHUB, w którym mamy przyjemność współpracować z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. To otwarta przestrzeń do szerokiego zaangażowania się firm, organizacji, instytucji czy też osób fizycznych  – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

Więcej informacji o TransferHUB na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku >>