Jak firmy mogą skorzystać z unijnej dyrektywy dotyczącej work-life balance?

12 kwietnia 2019

Unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ustanawia nowe lub poszerza dotychczas obowiązujące zapisy dotyczące urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i opiekuńczego. Ma także związek z dostępem pracowników/ek do korzystania z elastycznych warunków pracy. 

Jak podkreśla Fabian Luetz, prawnik z Dyrekcji Generalnej JUST Komisji Europejskiej, odpowiadającej za politykę UE w dziedzinie sprawiedliwości, konsumentów i równości kobiet i mężczyzn, w znowelizowanych zapisach dotyczących work-life balance uwzględniono specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektywa zapewnia również właściwą równowagę między potrzebami pracowników i pracodawców. Fabian Luetz zauważa, że dyrektywa zezwala, w szczególnych okolicznościach, na przykład na umożliwienie pracodawcom odroczenia przyznania urlopu rodzicielskiego o rozsądny okres, uzasadniając to ryzykiem poważnego zakłócenia funkcjonowania firmy.

Czytaj więcej na stronie Komisji Europejskiej >>

Źródło: ec.europa.eu