IV spotkanie Rady Różnorodności w Konfederacji Lewiatan

15 kwietnia 2014

4 kwietnia br. odbyło się IV spotkanie Rady Różnorodności w Konfederacji Lewiatan. Jednym z członków Rady Różnorodności jest Karta Różnorodności.

Rada Różnorodności jest organem funkcjonującym przy Konfederacji Lewiatan i zrzeszającym reprezentantów wszystkich sektorów: przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Działania Rady skupione są na promowania różnorodności w miejscach pracy.

W trakcie poprzedniego – III spotkania Rady Różnorodności, które odbyło się 20 lutego br. skupiono się na sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Na podstawie przedstawionych praktyk oraz przeprowadzonej dyskusji opracowano rekomendacje dla pracodawców, chcących zatrudnić takie osoby. Podczas spotkania uzgodniono także, że następne posiedzenie Rady Różnorodności będzie poświęcone zarządzaniu wiekiem.

Zgodnie z zapowiedzią podczas IV spotkania Rady Różnorodności reprezentantki kilku instytucji i firm zaprezentowały konkretne przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem. Wśród osób prezentujących działania swoich firm były przedstawicielki sygnatariuszy Karty Różnorodności (takich jak Siemens oraz BAT) oraz Opiekuna Karty Różnorodności w naszym kraju – Orange Polska.

Na podstawie wypracowanych w czasie trwania IV Rady Różnorodności wniosków opracowano rekomendacje w zakresie zarządzania wiekiem dla firm oraz organów administracji publicznej. Zebrane rekomendacje dotyczą m.in.: kalkulacji kosztów związanych z zatrudnianiem osób w wieku okołoemerytalnym, monitoringu zatrudniania z uwzględnieniem kryterium wieku, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi ze względu na wiek w miejscu pracy, przygotowania rynku pracy oraz miejsc pracy na zmieniającą się strukturę demograficzną społeczeństwa, postrzegania osób starszych jako potencjalnych klientek/klientów firmy oraz promocji dobrych praktyk z zakresu zarządzania wiekiem.

Kolejne posiedzenie Rady Różnorodności będzie dotyczyło szeroko rozumianej problematyki work-life balance/godzenia życia zawodowego z prywatnym. Spotkanie odbędzie się 9 maja podczas VI Kongresu Kobiet w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.