Inspirownik – lekcja otwartości od IKEA

25 października 2023

Inspirownik to publikacja poświęcona zatrudnianiu osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym, opublikowana przez IKEA Retail w Polsce. Porady do Inspirownika zebrano podczas spotkań w formule okrągłego stołu oraz dzięki programowi IKEA “Liczą się umiejętności!”. W przygotowanie Inspirownika zaangażowali się m.in. niektórzy Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będący Sygnatariuszami Karty Różnorodności.

Jak sprawić, by pracowniczki i pracownicy poczuli się u nas jak w domu?

Takie pytanie stawia IKEA we wstępie Inspirownika. Odpowiedź zawarta w publikacji to szereg inicjatyw związanych z zatrudnianiem osób z innych krajów, podejmowanych nie tylko w IKEA.

Inspirownik został przygotowany w formie „osi czasu”, która prowadzi od momentu dotarcia osób uchodźczych lub migrujących do Polski aż do pierwszych dni pracy. Na każdej stronie znajdują się inspiracje od IKEA i innych organizacji. W przygotowanie Inspirownika zaangażowały się m.in.: Castorama i Carrefour – firmy partnerskie, zrzeszone w ramach Programu Partnerstwa oraz Karty Różnorodności. Swój wkład w powstanie publikacji miały także Salam Lab i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inni przedstawiciele międzysektorowych spotkań przy okrągłych stołach, np. przedstawiciele środowiska naukowego.

Poza krótkimi inspiracjami, w publikacji znajdują się również dobre przykłady od IKEA oraz pozostałych firm, a nawet rozwiązania, które się nie sprawdziły – one też stanowią wartościową wiedzę dla organizacji przygotowujących podobne projekty. Do współtworzenia Inspirownika zaproszono również stażystki i stażystów z programu IKEA, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.

– Inspirownik jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych budowaniem włączających miejsc pracy, otwartych na zatrudnianie osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Nieprzypadkowo publikujemy go 24 października – w Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju. To właśnie tego dnia ONZ wskazuje na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego. Na świecie żyje ponad 180 mln migrantów, a pośród nich jest ok. 37 mln uchodźców. Jako biznes nie możemy być wobec tego obojętni. Mamy nadzieję, że inspiracje od IKEA i innych organizacji dadzą motywację do działania innym firmom, szczególnie w obliczu wyzwań systemowych polityki migracyjnej w Polsce – podkreśla Agata Czachórska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail w Polsce.

Wstęp do Inspirownika przygotowali dr hab. Maciej Duszczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Nadia Kurtieva z Konfederacji Lewiatan oraz Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie.

Program stażowy i spotkania z biznesem

Inspirownik powstał po zakończeniu przez IKEA Retail w Polsce 2 edycji globalnego programu stażowego „Liczą się umiejętności!”, którego celem było stwarzanie możliwości nabywania umiejętności potrzebnych do funkcjonowania na polskim rynku pracy. W trakcie obu edycji łącznie 56 osób z 9 różnych krajów,  m.in. Czeczenii, Afganistanu, Białorusi, Sierra Leone czy Iraku, odbyło staż w różnych jednostkach IKEA. Do programu włączyły się sklepy IKEA w Gdańsku, Warszawie (Targówek), Jankach, Krakowie i Łodzi. Uczestniczki i uczestnicy stażu mieli możliwość zdobycia kompetencji w 6 obszarach – Dziale Kas, Obsługi Klienta, Sprzedaży, Odzyskiwania Towaru, Logistyki oraz Restauracji IKEA.

IKEA zapewniła osobom uczestniczącym w programie „Liczą się umiejętności!” wsparcie mentorskie, psychologiczne oraz prawne. Firma umożliwiła także naukę języka polskiego. Do programu stażowego zostali zaangażowani także obecni pracownicy i pracowniczki IKEA. Fundacja Ocalenie przeprowadziła dla nich 17 warsztatów o uchodźctwie i osobach uchodźczych. We wszystkich działaniach, IKEA wspierały organizacje partnerskie – Fundacja Ocalenie, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Salam Lab oraz Internationaler Bund Polska.

– Zakończyliśmy program aktywizacji zawodowej „Liczą się umiejętności!”, ale niezmienne chcemy budować włączające środowisko pracy, w którym dostrzegamy talenty i stwarzamy możliwości rozwoju dla każdej osoby. Programy takie jak nasz są potrzebne, aby przygotować organizacje, pracowniczki i pracowników, do otwarcia się na osoby z doświadczeniem uchodźczym, z innych kultur, często z nieznanymi nam przyzwyczajeniami i tradycjami. W IKEA, na bazie wniosków z programu stażowego oraz dzięki nieocenionej nauce przez praktyczne doświadczanie, możemy teraz tworzyć ramy długofalowej strategii, angażującej w zatrudnianie osób cudzoziemskich wszystkie jednostki IKEA Retail w Polsce – podsumowuje Katarzyna Kaczmarek, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska.

W trakcie programu stażowego, IKEA zorganizowała 3 spotkania z biznesem, środowiskiem naukowym, samorządami i organizacjami pozarządowymi, które dzięki formule okrągłego stołu pozwoliły na wypracowanie wniosków, ciekawych spostrzeżeń i wielu cennych inspiracji. Również dzięki tym dyskusjom powstał Inspirownik – zbiór dobrych praktyk, które mają zainspirować inne firmy w Polsce.

Źródło: inf. pras.