Innowacje w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami – warsztaty 10 lutego

2 lutego 2017

Fundacja Merkury i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zapraszają do udziału w warsztatach pt. „Innowacje w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami”, które odbędą się 10 lutego 2017 w Warszawie przy ul. Smoczej 3 (Spółdzielnia Socjalna WOLA).

REJESTRACJA NA SPOTKANIE: Kliknij tutaj!

Celem warsztatów jest poszukiwanie pomysłów i rozwiązań, które mogą eliminować lub redukować konkretne bariery w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i pomoc uczestnikom spotkania w diagnozowaniu problemów w zatrudnieniu oraz znajdowaniu kreatywnych rozwiązań.

Plan spotkania:

10.00 – 11.30

autoprezentacja uczestników
wspólna diagnoza problemów/barier z zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami
wybór obszarów problemowych oraz podział na grupy warsztatowe (2-3 grupy)
przerwa

11.45 – 13.00

zajęcia w grupach warsztatowych nad generowaniem pomysłów

Proponowane tematy:

  • technologie asystujące przełamujące bariery w zatrudnieniu osób z niepełnoprawnościami
  • nowe zawody oparte o technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalające na elastyczne zatrudnianie i telepracę
  • dostępne, nowoczesne narzędzia aktywizacji i podnoszenia kompetencji zawodowych
  • nieodkryte nisze, nowe spojrzenia, niewykorzystane mechanizmy, nowe partnerstwa na rynku pracy osób z niepełnoprawnościami
  • micro rozwiązania „postawić mostek, rozebrać murek, kupić głośniki, zainstalować Skype, przestawić biurko”

przerwa

13.10 – 13.30

  • prezentacja wyników prac w grupach warsztatowych
    podsumowanie spotkania

źródło: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych