Inkluzywność i różnorodność w kontekście transformacji rynku pracy

28 czerwca 2021

24 czerwca odbyły się 2. warsztaty w ramach spotkań Capacity Building session projektu Upskill 4 Future. Tym razem podczas spotkania rozmawialiśmy o zagadnieniach związanych z inkluzywnością i różnorodnością w kontekście transformacji rynku pracy.

Uczestnicy spotkania w ramach warsztatów szukali rozwiązań umożliwiających wsparcie i rozwój pracowników pełniących role opiekuńcze, wcześniej poznając przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju biznesu z uwzględnieniem pracowników należących do grup potencjalnie zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Zarejestrowany webinar dostępny jest na portalu dla partnerów FOB i uczestników projektu tutaj >>

Więcej o projekcie Upskill 4 Fututre na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/upskill4future >>

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych warsztatach lub dołączeniem do projektu, zapraszamy do kontaktu z Agnieszka Kłopotowską, odpowiedzialną za projekt #Upskill4Future.