ING nagrodzony w kategorii „Bank dla Seniora” XXIV edycji Rankingu Banków

24 czerwca 2019

ING Bank Śląski otrzymał trzy nagrody w XXIV edycji Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego Bank 2019. Jury wyróżniło banki m.in. za aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, otwartość na osoby z niepełnosprawnościami oraz dobrze oceniane przez klientów z różnych grup wiekowych.

ING Bank Śląski otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Bank dla Seniora. O wynikach w tej kategorii zadecydowały głosy blisko 900 klientów w wieku 55+, którzy ocenili swój bank za ofertę, jakość obsługi oraz działalność społeczną.

ING Bank Śląski zajął również trzecie miejsce w kategorii Dostępność. W tej kategorii wyróżniono banki, które starają się ułatwić kontakty i oferować swoje usługi z punktu widzenia eliminowania barier architektonicznych i dostosowywania placówek bankowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu, cyfrowemu i społecznemu oraz tworzenie przez banki udogodnień dla łatwiejszego i bardziej bezpiecznego korzystania przez te osoby z produktów bankowych.

Źródło: mat. pras.