IKEA podsumowuje drugą edycję programu „Razem w Trosce o Dom”

28 września 2022

Zakończyła się druga edycja programu zaangażowania społecznego „Razem w Trosce o Dom” realizowanego przez IKEA Retail w Polsce we współpracy z Fundacją Ocalenie oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt pozwolił otoczyć opieką łącznie 192 osoby – dzieci i dorosłych poszukujących bezpiecznego domu lub zagrożonych jego utratą.

Pomocna dłoń dla rodzin uchodźczych i migranckich

Fundacja Ocalenie, dzięki pomocy IKEA, wsparła 21 rodzin uchodźczych. Osoby dorosłe oraz dzieci z Czeczenii, Afganistanu, Iraku, Iranu, Demokratycznej Republiki Konga i Tadżykistanu otrzymały przede wszystkim pomoc psychologiczną. Jednym z kluczowych elementów drugiej edycji programu „Razem w Trosce o Dom” było również udzielone wsparcie mieszkaniowe w postaci dopłat do czynszów – skorzystało z niego 47 osób z rodzin uchodźczych i migranckich. Zgodnie z ideą projektu, dom to miejsce, w którym każdy powinien czuć się dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Pracownicy Fundacji Ocalenie, niosąc dalej to ważne przesłanie, wsparli rodziny mieszkające dotychczas w nieodpowiednich warunkach lub te, które doświadczyły odmowy najmu ze względu na swoje pochodzenie etniczne.

– Szczególnie cieszy nas fakt, że dzięki wsparciu IKEA możliwe było utrzymanie stabilizacji mieszkaniowej 10 rodzin, biorących udział w poprzedniej edycji projektu oraz zapewnienie jej kolejnym 7 rodzinom. Jest to tym bardziej ważne, że rodziny uchodźcze często są zagrożone bezdomnością, co jest między innymi spowodowane uprzedzeniami rasowymi oraz brakiem możliwości znalezienia legalnej, stabilnej i odpowiadającej kwalifikacjom pracy – mówi Piotr Bystrianin, Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych

Od początku istnienia programu „Razem w Trosce o Dom” IKEA wspiera również drugą organizację – Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W projekcie wzięły udział dwie prowadzone przez FDDS placówki: Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim oraz Centrum Dziecka i Rodziny w Warszawie. Dzięki wsparciu IKEA możliwe było zapewnienie bezpłatnej pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia i ich niekrzywdzącym opiekunom. Wsparciem otoczeni zostali także rodzice i opiekunowie, którym zależało na rozwijaniu umiejętności rodzicielskich – chcieli oni lepiej zrozumieć zachowania swoich dzieci i budować z nimi bezpieczne relacje, bez przemocy fizycznej czy emocjonalnej. W ramach projektu przeprowadzono niemal 300 sesji psychologiczno-terapeutycznych, około 60 spotkań z zakresu indywidualnej pomocy psychiatrycznej dla dzieci, a także 50-godzinny cykl spotkań grupy terapeutycznej rodziców i ich podopiecznych.

Każdy zasługuje na bezpieczny dom

IKEA dąży do wywierania pozytywnego wpływu społecznego, między innymi poprzez skuteczne odpowiadanie na potrzeby dzieci oraz osób z rodzin uchodźczych i migranckich. Długofalowym celem jest stworzenie i zapewnienie im lepszego, bezpiecznego domu. Właśnie dlatego ponownie podjęto współpracę z Fundacją Ocalenie i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w ramach drugiej edycji programu „Razem w Trosce o Dom”.

Tegoroczna edycja została poszerzona o dodatkową inicjatywę, która miała na celu zaangażowanie i zwiększenie świadomości pracowniczek i pracowników IKEA Retail w Polsce na temat osób uchodźczych oraz problemów dzieci i młodzieży. Przedstawiciele i przedstawicielki fundacji poprowadzili cykl spotkań, w których opowiedzieli o celach programu „Razem w trosce o dom”, ich realizacji, a także przybliżyli problemy społeczne związane między innymi z depresją u dzieci i młodzieży czy doświadczeniami uchodźczyni z Tadżykistanu.

– Jako dom rozumiemy nie tylko fizyczne schronienie, ale również emocje, relacje, komfort psychiczny członków rodziny. Dzięki staraniom Fundacji Ocalenie oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wiele rodzin otrzymało wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne i wreszcie mieszkaniowe. Pomoc dotarła zarówno do dzieci doświadczających lub narażonych na doświadczenie przemocy, jak i rodzin uchodźczych, migranckich, dla których największym marzeniem jest znalezienie bezpiecznego schronienia w Polsce. Ponadto, od wiosny br. jako IKEA niesiemy najbardziej potrzebną pomoc mieszkańcom Ukrainy, a poprzez programy takie jak „Razem w Trosce o Dom” pomagamy również tym, którzy przybyli do Polski z innych, odległych krajów, a nawet kontynentów. Wierzymy, że poprzez takie działania, wspieramy zmianę nastawienia społeczeństwa do osób uchodźczych oraz zwracamy uwagę na takie problemy jak wykluczenie społeczne czy przemoc wobec najmłodszych – podsumowuje Magdalena Betin, Liderka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Źródło: inf. pras.