IKEA opublikowała dane z raportu płac IKEA Retail w Polsce

8 marca 2019

Z okazji Dnia Kobiet IKEA upublicznia dane z raportu płac IKEA Retail w Polsce, zachęcając tym samym do dyskusji nad dyskryminacją w życiu zawodowym i budowania pozbawionego uprzedzeń, zintegrowanego środowiska pracy.

Zmieniające się trendy na rynku pracy przyczyniły się do umocnienia w pracodawcach przekonania, że jednym z najważniejszych czynników szybko rozwijającego się biznesu jest komfort i poczucie docenienia zespołu. IKEA od wielu lat podejmuje działania na rzecz zintegrowanego i równego społeczeństwa, podkreślając wartości płynące z tej idei dla ludzi i biznesu. Firma nie tylko prowadzi swoich liderów i współpracowników w kierunku rozwoju kompetencji w zgodzie ze standardami IKEA, jakimi są chociażby Kodeks Postępowania (ang. Code of Conduct) czy Standard dot. Równości, ale też wdraża te normy w swoim łańcuchu dostaw m.in. poprzez kodeks IWAY, zobowiązujący do dbałości o prawa człowieka również zewnętrzne podmioty z jakimi współpracuje marka. Kultura organizacyjna IKEA zbudowana jest przede wszystkim na wspólnocie oraz strategii różnorodności i integracji (ang. Diversity & Inclusion), w których zawiera się przekonanie, że równość jest prawem każdego człowieka. W związku z przygotowanymi niedawno danymi do raportu płac w IKEA Retail firma wychodzi z inicjatywą pod hasłem Różni.Równi, aby zachęcić do publicznej dyskusji nad problemem dyskryminacji w życiu zawodowym. Jednocześnie chce pokazać, że środowisko pracy pozbawione uprzedzeń przyczynia się do pozytywnych zmian zarówno w społeczeństwie, jak i biznesie, a firmy cechujące się różnorodnością płci na stanowiskach kierowniczych osiągają lepsze wyniki finansowe oraz posiadają bardziej lojalnych klientów. Zebrane dane przedstawione zostały w formie tzw. Bukietu Możliwości, który stworzony został z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

– Wzajemny szacunek oraz docenianie różnorodności to wartości, którymi powinien kierować się odpowiedzialny pracodawca, chcący tworzyć kulturę organizacyjną opartą na wspólnocie i równości. W IKEA tworzymy miejsce pracy, w którym chcemy, aby każdy pracownik czuł się dobrze i mógł być sobą – mówi Michał Pióro, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w IKEA Retail Polska.

W zarządach największych polskich firm ponad 90% prezesów to mężczyźni, a dysproporcja widoczna jest również w zakresie wynagrodzeń. Globalnym celem IKEA jest osiągnięcie równości płci (50/50) na wszystkich stanowiskach kierowniczych do roku 2020. Obecnie kobiety stanowią 48% menadżerów i 54% współpracowników we wszystkich biurach i sklepach Grupy Ingka (której częścią jest IKEA Retail) na świecie.

Natomiast z przeprowadzonej w styczniu 2019 roku analizy wynika, że IKEA Retail w Polsce osiągnęła już wyznaczone cele – 50% osób zatrudnionych na wysokich stanowiskach kierowniczych to kobiety. Obecne zatrudnienie w IKEA Retail w Polsce wynosi 4700 osób, z czego 57% stanowią kobiety. W strukturze firmy funkcjonuje w sumie 319 różnych stanowisk. Polski raport płac IKEA Retail wykazał, że na 70% stanowiskach nie występują różnice między płacami kobiet i mężczyzn. Na pozostałych 20% różnice wynikają z uzasadnionych przyczyn związanych z doświadczeniem zawodowym lub kompetencjami pracowników, jedynie w przypadku 10% stanowisk nie została jeszcze ustalona jednoznaczna przyczyna dysproporcji, dlatego zostaną poddane szczegółowej analizie. Aby mieć pewność, że pracownicy czują się równo traktowani, szwedzka sieć sklepów postanowiła stworzyć stanowisko Lidera ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności, który będzie odpowiedzialny za tworzenie zrównoważonego, pozbawionego uprzedzeń środowiska pracy, opierającego się na kulturze szczerości i otwartości. W IKEA Retail w Polsce aktualnie trwa rekrutacja na to stanowisko.

– W IKEA każdy współpracownik jest wyjątkowy i posiada unikalny talent, dzięki któremu
nasza firma nieprzerwanie się rozwija. Staramy się tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, gdzie poszanowanie różności stanowi najważniejszą wartość. Tworzenie kultury szczerości i otwartości to istotne zadanie pracodawcy. Dla nas i naszych współpracowników różnorodność jest czymś naturalnym i cennym. Mogę zapewnić, że takie podejście przynosi wyjątkowe rezultaty – mówi Carolina García Gómez, Prezes IKEA Retail Polska.

Więcej informacji na infografice.

Źródło: mat. pras.