II Uniwersytecki Dzień Różnorodności na UŁ

20 listopada 2018

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności, organizowany na Uniwersytecie Łódzkim to cykliczne już wydarzenie mające na celu pokazanie różnych wymiarów związanych z różnorodnością społeczności akademickiej. W tym roku ważnym tematem będzie różnorodność kulturowa. Wydarzenie połączone będzie z obchodami 20-lecia programu Erasmus, dzięki któremu od wielu lat zarówno pracownicy jak i studenci UŁ mają okazję poznać inne kultury poprzez wyjazdy stypendialne. To, co jest równie cenne to przyjazdy naukowców i studentów zagranicznych dające możliwość wymiany wiedzy, wspólne projekty edukacyjne i badawcze oraz poznanie różnych systemów edukacyjnych.

II Uniwersytecki Dzień Różnorodności to szereg wydarzeń i aktywności dedykowanych zarówno pracownikom jak i studentom, m.in. inauguracja III edycji wystawy realizowanej w ramach projektu University Diversity, prezentacje studenckie krajów partnerskich, warsztaty i konkursy.

Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Zarządzania UŁ. Do udziału zaproszono całą społeczność akademicką.

źródło: materiały prasowe i zdjęcie UŁ