II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

3 stycznia 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zapraszają na II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pt. „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, który odbędzie się 26 stycznia 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8.

Program:

 • 11.00 -11.05 Powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie i otwarcie Kongresu – Przewodnicząca Rady Krajowej POPON Barbara Pokorny
 • 11.05 -11.15 Wystąpienia Patronów Honorowych Kongresu
 • 11.15- 11.30 Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jana Zająca pt. „Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 21 lat doświadczeń w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
 • 11.30-12.00 Wręczenie odznaczeń państwowych. Wręczenie pamiątkowych medali dla najdłuższych stażem członków POPON
 • 12.00 -12.20 Przerwa kawowa
 • 12.20-12.40 „Współpraca Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pracodawcami osób niepełnosprawnych” Prezes Zarządu PFRON – Pan Robert Kwiatkowski Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 12.40-13.00 „Zamierzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prac nad projektem nowej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Krzysztof Michałkiewicz
  Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 13.00-13.20 „Rola i zadania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w debacie społecznej o reformie systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP – Pani Poseł Beata Mazurek
  Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 13.20-13.40 „Kierunki zmian w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w opinii pracodawców osób niepełnosprawnych” – Adam Hadław
  Dyskusja – pytania do prelegenta
 • 13.40-14.00 Propozycje Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie reformy systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prezentacja projektu uchwały Kongres – Prezes Zarządu POPON Jan Zając
 • 14.00 -15.00 Dyskusja na uchwałą programową Kongresu, przyjęcie uchwały Kongresu.