#IDAHOT 17 maja – Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i Transfobii i Bifobii

17 maja 2017

17 maja 1990 r. wykreślono homoseksualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dla ruchu LGBT ten dzień stał się świętem.

Dzień ma na celu podnoszenie świadomość na temat homofobii, bifobii, transfobii oraz naruszeń praw osób LGBT.
Święto zostało ustanowione w 2004 roku jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. W 2009 roku jego nazwę zmieniono na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, a w 2015 roku na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Obchodzony jest w ponad 130 państwach i jest oficjalnie uznawany przez Parlament Europejski oraz przez szereg innych instytucji międzynarodowych.

Dodatkowe informacje i materiały do wykorzystania znajdują się na stronie Day Against Homophobia.