I Spotkanie kobiecych inicjatyw biznesowych – podsumowanie

25 września 2015

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost inicjatyw mających na celu propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet, wspieranie ich rozwoju osobistego, zwiększenie aktywności zawodowej, promowanie równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym czy biznesie. Coraz więcej organizacji stara się działać na tym polu. Często spotykają się podczas konferencji czy warsztatów. Brakuje jednak przestrzeni na lepsze poznanie się i networking.

Dlatego też 22 września 2015 r. z inicjatywy Karty Różnorodności w FOBie odbyło się spotkanie inicjatyw wspierających kobiety w biznesie. W spotkaniu wzięło udział 13 osób – przedstawicielki takich organizacji jak: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Liderek Biznesu, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Klub SheXo, Międzynarodowe Forum Kobiet, Professional Women’s Network Warszawa (PWN Warsaw), Vital Voices Poland i WAAC – Women at Accor Generation.

Celem spotkania było wzajemne poznanie się, networking, wymiana doświadczeń i poszukanie przestrzeni i pomysłów na wspólne działania.  Uczestniczki chętnie dzieliły się swoimi refleksjami dotyczącymi prowadzonych działań mentoringowych, a także aktywizacji i wzmacniania szans wśród dziewcząt i młodych kobiet. Zgodnie też zaproponowały kolejne spotkania.