HPE w Polsce dołącza do Karty Różnorodności

10 kwietnia 2022

Hewlett Packard Enterprise (HPE), globalna firma technologiczna, podpisała Kartę Różnorodności, potwierdzając zaangażowanie firmy w działania na rzecz równości i różnorodności w miejscu pracy.

Firma HPE wprowadziła szereg programów dla pracowników w Polsce i na całym świecie w zakresie niedyskryminacji, bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy oraz równych szans zatrudnienia. Jednocześnie promuje aktywizację zawodową kobiet w ramach Global Women’s Network, oferując programy mentorskie oraz pakiet szkoleń z zakresu zarządzania, budowania kariery oraz łączenia życia zawodowego z prywatnym. W Polsce inicjatywy te realizowane są w Warszawie przez Warsaw Womens Network, oraz we Wrocławiu przez Women@HPE Poland.

Różnorodność doświadczeń i talentów członków naszego zespołu ma ogromny wpływ na sukces naszej firmy. Nasi ludzie są naszą największą siłą i jesteśmy zobowiązani, aby tworzyć dla nich bezpieczne i inkluzywne środowisko pracy, tym samym odzwierciedlając wewnętrzne wartości naszej firmy. Dlatego wdrażamy programy wspierające równe szanse, promujemy integrację, otwarte spojrzenie, szerzymy świadomość kulturową oraz dbamy o zaufanie naszych pracowników, klientów i partnerów – mówi Michał Zajączkowski, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Polska.

Z myślą o zdrowiu pracowników, HPE oferuje także programy pomagające zadbać o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, a także o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Jedną z takich inicjatyw jest „Praca Dopasowana Do Życia” (ang. „Work That Fits Your Life”), zawierająca m.in. sześciomiesięczny płatny urlop rodzicielski dla matek oraz ojców, a także wsparcie dla rodziców w okresie przejściowym.

Obecnie firma opracowuje wieloletnią mapę drogową, czyli strategię, która jeszcze lepiej pomoże w tworzeniu bezwarunkowo integrującego środowiska pracy. W 2020 roku 98 proc. pracowników HPE na kierowniczych stanowiskach ukończyło specjalne szkolenie, jak integrować członków zespołu i budować inkluzywną kulturę pracy, stawiając na różnorodność, wzajemny szacunek, zrozumienie i gotowość do współpracy.

Źródło: inf. pras.