High Level Event „EU Diversity Management”

14 października 2014

23 października w Paryżu odbędzie się międzynarodowa konferencja o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych temu tematowi.

High Level Event to wydarzenie organizowane co roku przez Komisję Europejską oraz organizację zarządzającą programem Karta Różnorodności w jednym z krajów Europy. W zeszłym roku konferencja odbyła się w Kancelarii Premiera w Warszawie, a jej współorganizatorami byli Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

W tym roku obchody przygotowywane są przez Komisję Europejską wraz z Sekretariatem Generalnym Francuskiej Karty Różnorodności. Podczas wydarzenia uczestnicy i uczestniczki – praktycy zarządzania różnorodnością w miejscu pracy – będą mieli okazję:

  • poznać osiągnięcia europejskich Kart Różnorodności w ciągu ostatnich 10 lat,
  • podyskutować o trendach związanych z zarządzaniem różnorodnością w biznesie,
  • poznać innowacyjne praktyki zarządzania różnorodnością, wdrożone przez sygnatariuszy Kart Różnorodności,
  • uczcić 10-lecie powstania francuskiej Karty Różnorodności.

Będzie to także okazja do rozmowy z osobami, które mają duży wpływ na rozwój rozwiązań związanych z tym zagadnieniem – przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz osobami decyzyjnymi w firmach – liderach na tym polu. W wydarzeniu udział wezmą, poza przedstawicielami organizacji realizujących programy Karty w całej Europie, także przedstawiciele firm – sygnatariuszy. Będą wśród nich, między innymi: dyrektor HR w L’Oreal – Jean Claude Legrand, honorowy przewodniczący La Poste – Jean Paul Bailly oraz Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – Bernadette Segol, a także przedstawiciel Orange Polska, Unit Cargo i Kesko Corporation.