Henkel w służbie różnorodności

11 czerwca 2019

Firma Henkel Polska i BETTER, pomysłodawcy i organizatorzy Kongresu Różnorodności, 6 czerwca zainaugurowali cykl spotkań pod hasłem, „Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”. Inicjatywa ta jest szczególnie kierowana do biznesu, organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych mediów. Pierwsze spotkanie dotyczyło mentoringu jako jednego z lepszych narzędzi budowania inkluzywnej kultury organizacyjnej.

Spotkania mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy, inspiracji i cennej wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, praktykami i osobami zainteresowanymi tematyką różnorodności i inkluzji. Są kameralną odsłoną znanego i cenionego w Polsce Kongresu Różnorodności, który od 2013 roku organizuje firma Henkel we współpracy z BETTER.

Temat pierwszego spotkania „Tandemem do celu, czyli zmienianie organizacji w oparciu o mentoring” zgromadził wielu cenionych ekspertów i praktyków. Wśród zaproszonych ekspertów i praktyków znaleźli się Wiesław Grabowski – business coach i mentor, Katarzyna Wierzbowska – współzałożycielka m.in Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, Aleksandra Chudaś z Fundacji „Zwolnionych z Teorii” oraz Karolina Szmidt z Henkel Polska. Reprezentowali oni odmienne pod względem celów i sposobów realizacji praktyki mentoringowe, ale łączyło ich wspólne przekonanie o tym, że jest to jedno z lepszych narzędzi rozwoju kompetencji pracowników.

Eksperci podkreślali, że każda organizacja ma ogromny potencjał pomysłów, wiedzy i umiejętności w ludziach, których zatrudnia i mentoring jest jedną z najefektywniejszych metod czerpania z tej różnorodności. Wszyscy zgodzili się, że fundamentalna w mentoringu jest przede wszystkim postawa otwartości i ciekawości, z której czerpią obie strony procesu.

To, co również silnie wybrzmiało na spotkaniu i co podkreślali praktycy, to potrzeba dobrego przygotowania mentorów i mentees do wspólnej pracy, a także zarządzenie ich oczekiwaniami i obawami. I jest to w ich mniemaniu jedno z podstawowych kryteriów sukcesu każdego programu mentoringowego. W wypadku programów wewnątrzfirmowych krytycznie ważne jest wsparcie i osobiste zaangażowanie członków zarządu, którzy stają się cennymi ambasadorami idei w organizacji.

– Mentoring jest ufundowany na dobrym rozumieniu różnorodności i podobnie jak różnorodność musi być zbudowany na szacunku dla drugiego człowieka – zaznaczył prowadzący spotkanie Paweł Niziński z firmy BETTER.

– Kluczem do sukcesu dla różnorodnej organizacji jest zbudowanie inkluzywnej kultury, a jednym z efektywnych narzędzi, które wspierają to dążenie jest mentoring. Chcemy dzielić się tą praktyką z innymi, ale przede wszystkim aktywnie zachęcać do rozmów na temat różnorodności jako odpowiedzi na wiele problemów współczesnego świata i rynku pracy – podkreśla Dorota Strosznajder z firmy Henkel, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności i spotkań „Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie”.

Wydarzenie odbyło się w Lepszym Świecie – sustainability micro hub’ie. Kolejne spotkanie z cyklu wkrótce. Organizatorzy zapraszają na stronę internetową, która ma być stale rozrastającym się raportem z poszczególnych edycji Kongresu oraz spotkań Praktyków Różnorodności, a także prezentować biblioteką ciekawych praktyk.

Źródło: mat. pras.