Grupa BNP Paribas z nagrodą World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020

22 września 2020

Grupa BNP Paribas została nagrodzona tytułem World’s Best Bank for Financial Inclusion 2020. Magazyn Euromoney docenił zaangażowanie społeczne banku i zwiększenie dostępności we wdrażaniu jego produktów oraz usług.

„Dzięki unikalnemu modelowi bezpośredniego kredytowania instytucji mikrofinansowych i przyciągania dużych inwestorów, BNP Paribas umieścił ekonomię społeczną w centrum swoich planów” – fragment uzasadnienia nagrody.

Euromoney podkreślił skuteczność BNP Paribas w obszarze mikrofinansowania. Pierwsze partnerstwo w tym zakresie BNP Paribas nawiązał ponad 30 lat temu. Od tego czasu bank zaoferował wsparcie finansowe 84 instytucjom mikrofinansowym (MFI) w 33 krajach, na łączną kwotę 900 mln euro.

W okresie Covid-19 to wsparcie znacząco wzrosło. Bank uruchomił specjalne programy mikrofinansowania w dziesięciu krajach i udzielił dotacji, których celem było wsparcie najbardziej potrzebujących klientów. Przyjął także wszystkie wnioski o moratorium otrzymane przez MFI, aby pomóc im w odzyskaniu płynności.

W Polsce Bank BNP Paribas systematycznie zwiększa dostępność swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem. Sieć oddziałów otrzymała certyfikat OK Senior oraz Nagrodę Lidera Dostępności 2019 roku. Wszystkie oddziały są wyposażone w ekrany powiększające i ramki do składania podpisów. W każdym z oddziałów oraz na infolinii osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą zamówić także wzory umów podstawowych w alfabecie Braille’a. Bank oferuje także pomoc tłumacza języka migowego.

Działania filantropijne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu to też jeden z głównych obszarów działań Fundacji BNP Paribas, realizowany w ramach: programu stypendialnego Klasa, edukacji przez sztukę w inicjatywie Dream Up czy tutorskiego wsparcia młodych uchodźców w programie Wiedza do Potęgi.

Polityka oparta o zaangażowanie społeczne znajduje potwierdzenie również w działaniach pomocowych, które bank zainicjował tuż po wybuchu pandemii. W Polsce bank przekazał pieniądze m. in. na testy dla pracowników służby zdrowia, zakupił maseczki ochronne, wspierał rozwój systemu Wsparcie Dla Szpitala, który koordynuje pomoc dla 236 szpitali w kraju oraz włączył się w akcję #KomputerDlaUcznia.

źródło: mat. pras.