Grupa AGORA nowym sygnatariuszem Karty Różnorodności

9 marca 2017

Grupa Agora jako pierwsza grupa medialna w Polsce podpisała Kartę Różnorodności, dołączając do grona pracodawców z całej Europy działających na rzecz różnorodności w miejscu pracy. Grupa Agora traktuje różnorodność i otwartość jako integralną część swoich działań biznesowych oraz jej polityki zatrudnienia.

Poznaj wszystkich sygnatariuszy.

Agora jako pracodawca tworzy atmosferę, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Kultura firmy opiera się na dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.

W 2016 r. w Grupie została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich jej pracowników – w sumie 3 tysięcy osób. Jej celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, z najlepszymi specjalistami, którzy współtworzą sukces firmy. Polityka różnorodności w Grupie Agora ma również na celu w pełni wykorzystać potencjał pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej.

Struktura zatrudnienia

Różnorodność w Grupie Agora widoczna jest również w strukturze zatrudnienia. W 2016 r. udział kobiet i mężczyzn był równy, zarówno wśród pracowników Grupy, jak również w kadrze kierowniczej. Średnia wieku osób zatrudnionych w ubiegłym roku wyniosła nieco powyżej 39 lat, 14% pracowników to osoby powyżej 50. roku życia, zaś 15% z nich miało mniej niż 30 lat. Najliczniejszą grupę stanowią zatrudnieni mający od 30 do 50 lat (70% pracowników). Oprócz dialogu międzypokoleniowego dla firmy ważna jest również aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – stanowią oni 3,4% ogółu zatrudnionych w  2016 r.

Promowanie różnorodności

W działania związane z promowaniem różnorodności i przeciwdziałaniem dyskryminacji włączają się również media Agory. 6 marca br. redakcja „Wysokich Obcasów” wraz z redakcją „Gazety Wyborczej” rozpoczęły międzynarodową akcję nawołującą do globalnej solidarności kobiet #LiczymySię – #CountMeIn (www.countmein.pl). „Wysokie Obcasy” organizują również plebiscyt „Superbohaterka Wysokich Obcasów”, w którym wyróżniają kobiety, które najbardziej poruszyły ich wyobraźnię w minionym roku. W ubiegłym roku redakcja Gazeta.pl współorganizowała z Polskim Komitetem Paraolimpijskim kampanię #BOHATEROWIE, w której zachęcała internautów do kibicowania polskim sportowcom biorącym udział w XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Zaś podczas eksperymentu wideo „Łączy nas Polska” redakcja Gazeta.pl propagowała otwartość i tolerancję poprzez cykl krótkich filmów, w których różne pod względem rasy, koloru skóry, religii, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej osoby rozmawiały ze sobą, przełamując bariery.

źródło: materiały prasowe firmy