Granty na rozwój innowacyjnych pomysłów w zakresie aktywizacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami

6 grudnia 2016

Fundacja „Merkury” oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. Najwyżej ocenione projekty mogą otrzymać granty z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości od 30 do 80 tysięcy złotych.

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie).

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów  dostępne są w załączniku i na stronach: www.merkury.org.pl, www.wrzos.org.pl

Poznaj Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego

UWAGA, osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje powinny skontaktować się z przedstawicielami organizatorów

źródło: materiały organizatorów