Granty na innowacje w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

8 sierpnia 2016

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych jako partner, rozpoczęła od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu ma możliwość wsparcia finansowego (100%) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Wparcie finansowe pomysłów innowacyjnych będzie mogło odbyć się w postaci typów grantów:

  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i  techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i  grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Pomysły muszą mieścić się w ramach istniejącego prawa, być nowe, nie stosowane wcześniej, muszą prowadzić do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i muszą dać się przetestować na małej grupie odbiorców lub 1-2 organizacjach/instytucjach w ciągu 6 miesięcy za kwotę wymienioną wyżej.

Poszukiwane są podmioty/instytucje/organizacje, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację  zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy oferują wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planowane jest udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy , ewaluację  17 z 32 dofinansowanych innowacji , upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

WRZOS ze swojej strony oferuje pomoc dwóch animatorów i gotowość spotkań z organizacjami, instytucjami i osobami indywidualnymi w celu wykreowania lub dopracowania pomysłu innowacyjnego i wypełnienia dokumentów aplikacyjnych, konsultacje (mailowe, telefoniczne, osobiste), warsztaty, spotkania z organizacjami i z indywidualnymi osobami.

Chętnie przyjadą na zorganizowane spotkania aby w formie warsztatów czy konsultacji pomóc w  wypracowaniu pomysłu innowacyjnego.

Kontakt do animatorów WRZOS