Gothenburg – najbardziej dostępnym dla niepełnosprawnych!

10 stycznia 2014

Nagrodę Access City 2014 dla miast przyjaznych niepełnosprawnym zdobył Göteborg (Szwecja). Trzecie miejsce zajął Poznań! Cieszymy się i gratulujemy!

Nagroda jest wyrazem uznania dla wspaniałej pracy nad poprawą dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych i starszych. Ma ona na celu zachęcenie miast liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców do dzielenia się swoimi doświadczeniami i polepszania dostępności dla dobra wszystkich. Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską od 2010 r.

Nagrodę przyznaje się miastu, które wyraźnie i trwale poprawiło dostęp do podstawowych aspektów życia miejskiego oraz ma konkretne plany na dalszy rozwój. Nagroda obejmuje działania w następujących dziedzinach:

  • obszary zabudowane i miejsca publiczne;
  • transport i związana z nim infrastruktura;
  • informatyka i komunikacja, w tym nowe technologie (ICT);
  • infrastruktura i usługi publiczne.

„»Miasto dla wszystkich«! – tak brzmi slogan Göteborga. Zdobycie tegorocznej nagrody Access City pokazuje, że dla Göteborga to więcej niż tylko slogan“, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Podejście sprzyjające integracji wszystkich osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem pomogło Göteborgowi zostać tegorocznym zwycięzcą. Osoby niepełnosprawne wciąż napotykają zbyt wiele przeszkód w życiu codziennym, ale miasta takie jak Göteborg torują drogę, sprawiając, że życie jest bardziej dostępne dla wszystkich. Serdeczne gratulacje dla Göteborga”.

Zaangażowanie Göteborga w zwiększanie dostępności transportu, mieszkalnictwa, miejsc pracy i zatrudnienia jest dobrym przykładem, za którym w przyszłości dążyć mogą inne europejskie miasta. W Göteborgu priorytet przyznaje się osobom niepełnosprawnym, gdy dostępne są domy z odpowiednimi udogodnieniami. Miasto systematycznie dąży także do ulepszenia obiektów publicznych, podejmując konkretne działania w celu ułatwienia dostępu do parków rozrywki, placów zabaw i miejscowych uniwersytetów.

Druga nagroda Access City powędrowała do Grenoble (Francja), a trzecia do Poznania – oba te miasta wykazały się znacznymi postępami w zwiększaniu dostępności transportu, edukacji, zakwaterowania, zakupów, kultury, sportów, turystyki i zatrudnienia.

Komisja Europejska przyznała także wyróżnienia miastom przodującym w zapewnianiu dostępności w zakresie obszarów zabudowanych, transportu, technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz infrastruktury i usług publicznych. W tym roku wyróżnienia otrzymują:

Belfast, Irlandia, za „obszary zabudowane i przestrzeń publiczną”

Drezno, Niemcy, za „technologie informacyjne i komunikacyjne”

Burgos, Hiszpania, za usługi publiczne i infrastrukturę

Malaga, Hiszpania, za transport i związaną z nim infrastrukturę.

Do tegorocznej edycji zgłosiły się 33 miasta. Lista dostępna tutaj.

Do poprzednich zwycięzców nagrody Access City należą: Avila w Hiszpanii (IP/10/1641), Salzburg w Austrii (IP/11/1492) i Berlin (IP/12/1309). W zeszłym roku wyróżnienie trafiło do Gdyni.

Źródło: http://ec.europa.eu