Global Gender Gap Report 2022 – na dobre wieści musimy jeszcze poczekać

22 lipca 2022

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało Global Gender Gap Report 2022. Polska znalazła się na 77. miejscu wśród 146 państw, w tym na pierwszym miejscu w zakresie odsetka kobiet objętych opieką zdrowotną. Marcin Milczarski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, komentuje wyniki raportu, podkreślając, że przy obecnym tempie zmian czas na osiągnięcie globalnej równości między płciami wynosi 132 lata.

Pobierz Global Gender Gap Report 2022

– Ostatecznie jesteśmy prawie w połowie stawki, bo na 146 krajów Polska sklasyfikowana została na 77. miejscu z uogólnionym wynikiem 0,709 przy 0,713 w 2021 r. (stawkę otwiera Islandia – 0,908, a zamyka Afganistan – -0,009). Mamy przed sobą mnóstwo pracy, która na końcu dotyka kwestii najtrudniejszych – kulturowych, nawet jeśli na pozór wydaje się to czystą legislacją czy „tylko” dobrymi praktykami biznesowymi. W tym sensie kolejna publikacja Światowego Forum Ekonomicznego nie przyniesie niestety pocieszenia – mówi Marcin Milczarski, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czytaj całą wypowiedź eksperta >>

Raport Global Gender Gap publikowany jest od 2006 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne. Dokument ocenia kraje pod względem dostępności kobiet i mężczyzn do różnego rodzaju zasobów i możliwości. Indeks budowany jest niezmiennie w oparciu o dane z czterech kategorii: szanse ekonomiczne, osiągnięcia edukacyjne, zdrowie, udział w polityce. Raport jest jednym z najważniejszych narzędzi mierzenia i porównywania równości płci zarówno globalnie, jak i w perspektywie poszczególnych krajów na przestrzeni lat.