Gender Equality Index 2019. Spadek Polski w rankingu równości płci

29 października 2019

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował najnowsze wyniki badania Gender Equality Index. W tegorocznym zestawieniu prowadzą Szwecja i Dania. Polska spadła o 6 miejsc i na 28 krajów członkowskich UE zajęła 24. lokatę.

Gender Equality Index to narzędzie pozwalające mierzyć równość płci w UE. Tegoroczne wyniki pokazują, że postępy w zakresie równości płci wciąż idą w ślimaczym tempie, ale zmierzamy we właściwym kierunku. W dziedzinie władzy nastąpiła duża poprawa, ponieważ coraz więcej kobiet zajmuje stanowiska decyzyjne w firmach.

Oceny oparte są na lukach między kobietami i mężczyznami oraz poziomach osiągnięć w sześciu podstawowych dziedzinach: pracy, pieniędzy, wiedzy, czasu, władzy i zdrowia. W raporcie wskazano także, jak dyskryminacja ze względu na płeć przenika się z innymi wymiarami różnorodności, takimi jak wiek, niepełnosprawność, kraj urodzenia, wykształcenia czy model rodziny. W publikacji wskazano także na doświadczenia przemocy wobec kobiet. Gender Equality Index obejmuje również tematyczne ukierunkowanie na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Spadek Polski na 24. miejsce

W narzędziu stosowana jest skala od 1 do 100, gdzie 1 oznacza całkowitą nierówność, a 100 oznacza całkowitą równość. W tegorocznym zestawieniu najwyższe wyniki uzyskały Szwecja (83,6 pkt.) i Dania (77,5 pkt.). Krajem o największych nierównościach ze względu na płeć jest, według indeksu EIGE, Grecja (51,2 pkt.).

Polska zdobyła 55.2 pkt. To o 12.2 mniej w porównaniu do średniej dla krajów UE. Oznacza to także spadek w porównaniu z wynikiem sprzed 2 lat. Wśród państw UE Polska zajmuje obecnie 24. miejsce na na 28 krajów członkowskich), co oznacza spadek o 6 pozycji w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Wskaźnik równouprawnienia płci 2019: Polska >>

Ze szczegółowymi statystykami można zapoznać się na stronie EIGE >>>

Pobierz raport „Gender Equality Index 2019. Work-life balance” >>>

Źródło: eige.europa.eu, onet.pl