Gdańsk laureatem nagrody specjalnej „European Capitals of Inclusion and Diversity Award”

28 kwietnia 2023

Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców drugiej edycji nagród Europejskie Stolice Integracji i Różnorodności, których celem jest wyróżnienie miast i regionów w całej UE, które dają przykład w zakresie polityki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Tegoroczni laureaci pochodzą z siedmiu państw członkowskich – Belgii, Chorwacji, Finlandii, Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii – i zostali docenieni za swoją pracę na rzecz budowania bardziej sprawiedliwych społeczeństw poprzez promowanie różnorodności i włączenia pod względem płci; pochodzenie rasowe i etniczne; religia i wiara; inwalidztwo; wiek i prawa osób LGBTIQ.

Rada Miasta Terrassa w Hiszpanii jest złotym zdobywcą w kategorii władz lokalnych powyżej 50 000 mieszkańców za silną strategię międzysektorową i przekrojową wokół integracji i różnorodności, a następnie region stołeczny Brukseli w Belgii ( srebro ) i miasto Helsinki , Finlandia (brąz). Hiszpański ratusz La Zarza jest złotym zdobywcą wśród władz lokalnych liczących mniej niż 50 000 mieszkańców, między innymi za inicjatywy w zakresie komunikacji, szkoleń, zatrudnienia i dostępności, a następnie miasto Labin w Chorwacji (srebro) i gmina Fundão , Portugalia (brąz). Gdańsk jest zdobywcą nagrody specjalnej za wspieranie równości LGBTIQ za liczne inicjatywy obejmujące integracyjne usługi publiczne i wsparcie dla ofiar dyskryminacji, następnie Katalonia w Hiszpanii (srebro) i miasto Reggio Emilia we Włoszech (brąz). Więcej informacji na temat konkretnych inicjatyw realizowanych przez zwycięzców i nagród można znaleźć tutaj.

Tło 

Rozpoczęte w ramach unijnego planu działania na rzecz walki z rasizmem na lata 2020–2025 coroczne nagrody Europejskie Stolice Integracji i Różnorodności są częścią prac Komisji na rzecz Unii Równości.

Nabór wniosków do drugiej edycji trwał od 6 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 r. Zgłoszenia we wszystkich kategoriach oceniało jury złożone z ekspertów na podstawie szeregu kryteriów, m.in. charakteru i zakresu inicjatyw, odpowiedzialności i poziomu zaangażowania, ich wpływu , jakość i trwałość inicjatyw oraz zaangażowanie osób narażonych na dyskryminację w kształtowanie polityki.

Laureatów tegorocznych Nagród ogłoszono podczas ceremonii, która odbyła się 28 kwietnia w Brukseli z okazji rozpoczęcia Europejskiego Miesiąca Różnorodności 2023 .

Europejski Miesiąc Różnorodności po raz pierwszy odbył się w maju 2020 r. w ramach obchodów 10. rocznicy powstania unijnej Platformy na rzecz Kart Różnorodności. Świętuje wysiłki organizacji mające na celu pomoc w budowaniu równych i integracyjnych środowisk z korzyścią dla wszystkich. Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania Komisji Europejskiej do walki z dyskryminacją i promowania różnorodnych i integracyjnych miejsc pracy.

Źródło: KE