FOB w grupie roboczej na rzecz integracji migrantów z polskim społeczeństwem

26 marca 2018

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wraz z Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland powołali grupę roboczą dla sektora biznesu w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Celem grupy jest współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie migracji pracowniczych oraz wspólne wypracowywanie rozwiązań w środowisku międzysektorowym.

Rosnący poziom imigracji zarobkowej do Polski sprawia, że temat ten staje się coraz ważniejszy dla biznesu. Migracje to zjawisko wielowymiarowe, które wymaga interdyscyplinarnego i międzysektorowego podejścia. Badania BCC i IOM zrealizowane w marcu bieżącego roku potwierdzają, iż ważną kwestią dla środowiska biznesu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze migracji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, 22 marca podczas konferencji „Zatrudnianie cudzoziemców a sytuacja na polskim rynku pracy” powołano grupę roboczą ds. migracji.

– Współpraca między różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces migracji jest istotnym elementem dobrego zarządzania migracjami. Grupa będzie forum do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wypracowywania dobrych praktyk w zakresie migracji pracowniczych. Jej umiejscowienie w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji pozwoli dodatkowo na szerszą współpracę  z pozabiznesowymi podmiotami oddziałującymi na proces migracji i integracji – mówi Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Warszawie.

Członkostwo w grupie roboczej już zadeklarowali:

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

Business Centre Club

Global Compact Network Poland

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ABSL – Association of Business Service Leaders

Pro Relocation Sp. z.o.o

Expat

HR Quality Sp. z o.o.

Trwają rozmowy na temat przystąpienia do grupy kolejnych firm z sektora między innymi budowlanego, usług, IT.

ZAKRES TEMATYCZNY:

  • Migracje a rozwój społeczno- gospodarczy
  • Imigracja pracownicza do Polski
  • Etyczna rekrutacja i zatrudnianie cudzoziemców do pracy w Polsce
  • Zarządzanie różnorodnością kulturową, jako element zarządzania zasobami ludzkimi
  • Tworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla firm zatrudniających cudzoziemców – przeciwdziałanie ksenofobii, promowanie pozytywnego wkładu pracowników cudzoziemskich w rozwój naszego kraju
  • Integracja cudzoziemskich pracowników i ich rodzin w Polsce

Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji to forum wymiany wiedzy i doświadczeń powołane w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM). Zrzesza ponad 120 członków – ekspertów i ekspertki z sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego.  W ramach Platformy odbyły się liczne konsultacje m.in. projektu ustawy o cudzoziemcach oraz projektu polityki migracyjnej Polski, opracowano i zrealizowano szereg wspólnych działań – konferencji, seminariów i szkoleń, sformułowano zalecenia, które przekazano odpowiednim resortom, a część z nich została wdrożona. Platforma od 2010 roku koordynowana jest przez IOM.

Więcej informacji na temat przystąpienia do Krajowej Platformy udziela Janina Owczarek, IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracjijowczarek@iom.int

źródło: materiały prasowe