Firmy, zatrudniające ponad 160 tys. pracowników, respektują różnorodność

14 czerwca 2013

Rośnie liczba firm, które przystępują do Karty Różnorodności w Polsce. Kartę podpisało już 67 sygnatariuszy. Zdaniem ekspertów i ekspertek Forum Odpowiedzialnego Biznesu coraz większe zainteresowanie polskich firm tą inicjatywą to sygnał, że temat różnorodności i jej wpływu na kondycję przedsiębiorstwa zyskuje coraz większe uznanie.

W całej Europie liczba sygnatariuszy Karty wynosi 6500. W Polce dokument podpisało 67 podmiotów: 34 dużych przedsiębiorstw, 12 firm z sektora MŚP, 8 mikroprzedsiębiorstw, 12 organizacji pozarządowych oraz 1 instytucja. W sumie firmy zatrudniają obecnie 160 tys. pracowników.

Organizacje pozarządowe oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają swoje lokalizacje w 12 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Duże firmy działają na skalę ogólnopolską.

– Cieszy nas rosnąca ilość firm, które zaangażowały się w Kartę Różnorodności. Od lutego tego roku, do inicjatywy przystąpiło 21 nowych sygnatariuszy. W ramach projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizuje także program edukacyjny, w którym wybrane firmy wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Mają także dostęp do narzędzia, dzięki któremu mogą sprawniej raportować kwestie związane z różnorodnością. Mamy nadzieję, że również ten aspekt inicjatywy będzie coraz popularniejszy wśród sygnatariuszy – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Działania skierowane do pracowników i związane z takimi aspektami jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, status rodzinny czy styl życia to właśnie zarządzanie różnorodnością. Wśród nich wymienić można takie praktyki jak np. wprowadzenie elastycznego czasu pracy, mentoring kobiet, ułatwienia w godzeniu życia prywatnego i zawodowego, niwelowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, przystosowanie miejsca pracy i otwarcie się na osoby z niepełnosprawnościami.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 12 krajach Unii Europejskiej. Karta jest pisemnym zobowiązaniem pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych.

Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce może zostać każda organizacja, instytucja, urząd oraz przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty. Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne. Wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Projektu w Polsce, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.