Firmy działają na rzecz pracowników +50

7 czerwca 2023

15 marca 2023 r. rozpoczęła prace grupa robocza złożona z przedstawicieli firm, działających na rzecz pracowników +50 oraz tworząca dobre praktyki w tym obszarze. W jej skład wchodzą przedstawiciele m.in. BNP Paribas, Philip Morris International, Orange, NatWest, Polpharma, Ergo Hestia, BGK, IKEA, Jeronimo Martins, Randstad i Antal.

Grupa spotyka się raz w miesiącu, by omawiać wyzwania oraz potrzeby pracowników +50 w różnych obszarach. Podczas dotychczasowych spotkań uczestnicy dyskutowali m.in. o wyzwaniach związanych z demografią i starzeniem się społeczeństwa, z pełnieniem ról opiekuńczych, a także o włączającym procesie rekrutacji, języku ogłoszeń o pracę, zjawisku ageizmu na rynku pracy, nowych technologiach i sztucznej inteligencji jako wsparciu w pracy osób +50.

W pracach grupy, poza przedstawicielami firm, bierze udział także liczna grupa ekspertów_ek różnych dziedzin. Do tej pory swoją wiedzą dzieliły się prof. Irena Kotowska (SGH), prof. Anna Ruzik-Sierdzińska (SGH), dr Małgorzata Majewska (językoznawczyni, autorka książek), Aneta Kiełczewska (Polski Instytut Ekonomiczny), dr Anna Janowicz (Fundacja Hospicyjna), Agnieszka Cysewska (DPS Sopot), Magdalena Zatorska (Wydział Zarządzania UW), Marzena Rudnicka (Krajowy Instytutu Gospodarki Senioralnej), Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce).

Efektem prac grupy będzie raport, poświęcony sytuacji osób +50 na rynku pracy, zestaw dobrych praktyk i rekomendacji niezbędnych zmian.

Kolejne spotkanie  w temacie wizerunku osób 50+ w debacie publicznej odbędzie się 6 listopada. Przewidziana jest transmisja części otwartej spotkania, podczas której omówimy wyniki analizy przygotowanej przez Instytut  Monitorowania Mediów.