Film z seminarium Polska Karta Różnorodności. Rok doświadczeń, rok wyzwań

25 lutego 2013

Zapraszamy do obejrzenia filmu z seminarium „Polska Karta Różnorodności. Rok doświadczeń, rok wyzwań”. Seminarium odbyło się 14 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zostało zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Idea różnorodności w miejscu pracy jest dla coraz większej liczby pracodawców ważnym tematem, który wymaga poruszenia, wymaga implementacji w firmie” – zauważyła Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

W gronie Sygnatariuszy znajduje się prawie 50 organizacji, do tego grona dołączyli: Bank BPH, Cemex Polska, KPMG, PGNiG oraz Polska Telefonia Cyfrowa.

„Różnorodność dotyczy odmiennych doświadczeń, wiekowych, dotyczących zatrudniania kobiet, dotyczy również imigrantów, osób o innej orientacji seksualnej, ale również osób, które mogą wzbogacać przedsiębiorstwo z punktu widzenia różnorodności kulturowej” – powiedziała prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich – „To przede wszystkim przełamanie stereotypów, to przekonanie, ze nie jest to obligacja wynikająca z obowiązującego prawa, ale to zwiększenie szans całego przedsiębiorstwa, zwiększenie otwartości, zwiększenie konkurencyjności przez uwzględnienie wśród pracowników ludzi o rożnym zasobie doświadczeń i różnorodnym spojrzeniu.”

Wśród inicjatorów Karty Różnorodności znajdują się największe firmy m.in.  British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Nutricia, Orange Polska, Provident i Totalizator Sportowy. Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w 2013 roku jest Orange Polska.

Film z polskimi napisami

Film z angielskimi napisami