FAQ na temat ujawniania danych dotyczących różnorodności

27 lutego 2017

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF opublikował zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących polskich przepisów transponujących dyrektywę 2014/95 ws. ujawniania informacji niefinansowych i o polityce różnorodności.

Najczęściej zadawane pytania

Na stronie Resortu Finansów zamieszczone zostały odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania związane z ujawnianiem danych niefinansowych oraz prezentacja Ministerstwa na temat nowych przepisów w powyższym zakresie. Opublikowany został także materiał edukacyjny przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w konsultacji z MF.

Lista pytań i odpowiedzi będzie uzupełniania w miarę napływu ewentualnych nowych pytań, które można zgłaszać na adres mailowy: sekretariat.DR@mf.gov.pl

Pytania podzielono na dwa tematy:

  1. raportowanie informacji o polityce różnorodności
  2. raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych

Wszystkie pytania i odpowiedzi dostępne są TUTAJ.

Przypominamy także o naszej analizie tematycznej poświęconej zmianom w ustawie o rachunkowości. Publikacja stanowi przewodnik po nowych wymogach dla biznesu. Porządkuje nie tylko merytorycznie, ale również graficznie te zagadnienia. Dodatkowo znajdują się w niej eksperckie komentarze przygotowane przez Ministerstwo Finansów (odpowiedzialne wraz z Ministerstwem Rozwoju za transpozycję dyrektywy) i Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

źródło: Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl